تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)

دانلود تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)

در قالب Word و در ۱۶۵ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرم‌سازی

تکنولوژی (فن‌آوری) در صنعت چرم

مراحل ساخت چرم

عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم

الف- پوست

ب- چرم

انواع چرم و موارد استفاده از آن

انواع محصولات چرمی

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن

تجارت بین‌الملل و کشورهای روبه توسعه

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور

آثار جانبی افزایش ظرفیت‌های تولیدی

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال

فصل دوم

تعریف استراتژی

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی‌های توسعه اقتصادی

الف- استراتژی جایگزینی واردات

نقد و بررسی این استراتژی

ب- استراتژی توسعه صادرات

نقد و بررسی این استراتژی

انواع استراتژی‌های رقابتی عام

رهبری در هزینه

تمایز محصول

تمرکز (محدودنگری)

میانه‌روی

تعریف بازاریابی

استراتژی‌های عمده تقسیم‌بندی بازار

۱- استراتژی بازاریابی یکسان

۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی

۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم‌بندی بازار

تقسیم‌بندی بازارهای بین‌المللی

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی

آمیخته محصول

اهمیت قیمت درآمیخته بازاریابی

آمیخته تشویق و ترفیع

اجزای تشویق و ترفیع

توزیع فیزیکی درآمیخته بازاریابی

تصمیمات عمده در بازاریابی بین‌المللی

۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین‌الملل

۱-۱-سیستم بازرگانی بین‌الملل

۱-۱-۱-محدودیت‌های بازرگانی

۲-۱-۱-اهم سازمان‌های تسهیل‌کننده بین‌المللی

۲-۱-وضعیت اقتصادی (Economic environment)

۱-۲-۱-ساختار صنعتی (Industrial structure)

۲-۲-۱-توزیع درآمد (Income distribution)

۳-۱- وضعیت سیاسی-قانونی کشورها (Political- legal environment)

۱-۳-۱- عکس‌العمل‌ها نسبت به خریدهای خارجی (Attituds toward international buying)

۲-۳-۱- ثبات سیاسی (Political stability)

۳-۳-۱-مقررات پولی (Monetary regulation)

۴-۳-۱- بوروکراسی دولتی (Government bureacracy)

۴-۱- وضعیت فرهنگی (Cultural environment)

۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad)

۳- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter)

۳-۳- پیش‌بینی فروش بالقوه هر یک از بازارها (Forecast of sales potential)

۴-۳- تخمین هزینه‌ها و سود هریک از بازارها (Estimate of costs and profits)

۵-۳- تخمین نسبت سود به حجم سرمایه‌گذاری هر یک از بازارها (Estimate of rate of return on investiment)

۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market)

۱-۴- صادرات (Export)

۱-۱-۴- صادرات غیر مستقیم (Indirect export)

۱-۱-۱-۴- بازرگان صادرکننده کالا در داخل کشور (Domestic – based export merchant) (این واسطه کالاهای تولیدی را با سرمایه خود خریده و به خارج از کشور می‌فروشد).

۲-۱-۱-۴- نماینده صادراتی داخل کشور (Domestic – based export agent)

۳-۱-۱-۴- سازمان تعاونی صادراتی (Cooperative organization)

۴-۱-۱-۴- شرکت‌های انجام دهنده کارهای مربوط به صادرات (Export management company)

۲-۱-۴- صادرات مستقیم (Direct export)

۱-۲-۱-۴- ایجاد بخش صادراتی در داخل کشور (Domestic – based export department or divison)

۲-۲-۱-۴- تأسیس دفتر فروش یا شعبه‌ای از شرکت در خارج از کشور (Overseas sales branchor subsidiary)

۳-۲-۱-۴- داشتن نمایندگان فروش سیار برای کشورهای خارجی (Traveling export sales representative)

۴-۲-۱-۴- داشتن نماینده با توزیع‌کننده در خارج کشور (foreign – based distributors or agents)

۲-۴- همکاری مشترک (doint venturing)

۱-۲-۴- همکاری مشترک از طریق واگذاری امتیازی خاص (Licensing)

۲-۲-۴- قرارداد تولید (contract manufacturing)

۳-۲-۴- قرارداد همکاری در مدیریت (Management contracting)

۴-۲-۴- همکاری به‌صورت مالکیت مشترک (joint – ownership ventures)

۳-۴- سرمایه‌گذاری مستقیم (Direct investment)

۱-۳-۴- شرکت ممکن است از پایین بودن هزینه‌های نیروی کار، مواد خام، حمل و نقل و تشویق‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی توسط دولت‌ها (مثل کاهش مالیات‌ها) و نظیر آن بهره‌مند گردد.

۲-۳-۴- شرکت خارجی به دلیل ایجاد کار در کشور خارجی از معروفیت خوبی برخوردار خواهد شد.

۳-۳-۴- شرکت خارجی روابط عمیق‌تری را با دولت‌های خارجی، مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان محلی و توزیع‌کنندگان ایجاد کرده و می‌تواند کالاهای خود را به نحو بهتری با نیازهای محیطی کشور مورد نظر هماهنگ نماید.

۴-۳-۴- شرکت کنترل کاملی بر سرمایه‌گذاری‌هایش داشته و قادر خواهد شد که سیاست‌های تولید و بازاریابی خود را طوری طرح‌ریزی نماید که بتواند به اهداف بلندمدت بازاریابی بین‌الملل خود برسد.

۵- تصمیم در مورد برنامه‌های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program)

۱-۵- کالا (Product)

۱-۱-۵- در استراتژی اول هیچ تغییری در کالا نمی‌دهیم و همان کالایی را که در داخل کشور عرضه می‌نماییم به خارج از کشور نیز صادر می‌نماییم (straight extension).

۲-۱-۵- در استراتژی دوم در کالاهای مورد نظر، تغییراتی را که برای بازار صادراتی لازم می‌دانیم اعمال نموده و بعد کالا را صادر می‌کنیم (Product adaptation).

۳-۱-۵- در استراتژی سوم با توجه به نیاز بازار بین‌الملل، کالای کاملاً جدیدی را عرضه می‌نماییم (product invention).

۲-۵- سیاست‌های تشویقی و ترغیبی (promotion)

۳-۵- سیاست‌های قیمت‌گذاری (pricing)

۴-۵- کانال توزیعی (place or distribution channels)

۵-۵- قدرت (power)

۶-۵- روابط عمومی (public relations)

۷-۵- بسته‌بندی (packaging)

۸-۵- خط‌مشی‌های جمع‌آوری اطلاعات (probe information)

۹-۵- خدمت (Service)

۱۰-۵- حساسیت مصرف‌کنندگان (Customer sensitivity)

۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition)

۲-۶- تأسیس سازمان یا شرکت بازاریابی بین‌الملل (International Division)

۳-۶- تأسیس سازمان جهانی

فصل سوم

روش تحقیق

مصاحبه با مدیران واحدها:

جامعه آماری

منابع اطلاعات

فصل چهارم

جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها

اطلاعاتی راجع به مدیران مراکز

بررسی فرضیه‌ها

فرضیه ۱:

فرضیه ۲:

فرضیه ۳:

فرضیه ۴:

فرضیه ۵:

تحلیل یافته‌های مصاحبه‌ای

تولیدکنندگان

فروشندگان

مشتریان

تبلیغات برای فروش

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۱:

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۲:

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۳:

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۴:

نتایج به دست آمده در ارتباط با فرضیه ۵:

پیشنهادات

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱:

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲:

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳:

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴:

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵:

سایر پیشنهادات

توصیه به سایر دانشجویان محققین

منابع

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرم‌سازی

انسان‌های نخستین به منظور بقاء نسل، اجباراً دست به شکار حیوانات می‌زدند. پوست نیز جایگاه ویژه‌ای داشته است. چراکه این فرآورده دامی بهترین وسیله پوشش انسان‌ها برای جلوگیری از خطرات گوناگون بوده است. این نوع استفاده از پوست را می‌توان منصوب به عصر یخبندان (پانصد هزار سال قبل) دانست . در ابتدا بشر اولیه از استخوان و سنگ‌های تیز به منظور از بین بردن گوشت‌های اضافی و ضایعات پوست استفاده می‌کرد. ولی به زودی به فسادپذیری سریع این نوع پوست‌ها در مقابل انواع میکروب‌ها و باکتری‌ها پی برد. بعدها مبادرت به خشک کردن پوست در برابر آفتاب یا آتش کرد. که بازهم پوستی شکننده و غیر قابل استفاده به دست می‌آورد. تا اینکه سرانجام متوجه فواید عصاره‌های گیاهی برای جلوگیری از فساد پوست گردید.

مصریان قدیم از حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد، از ترکیبات معدنی آرد شده مانند املاح آلومینیوم و دانه‌های مازو برای ساخت چرم استفاده می‌کردند. یونانیان و رومی‌ها، از پوست و برگ درختان کاج و صنوبر استفاده می‌کردند . با توجه به این نکته بسیار مهم که صنعت چرم‌سازی در طی زمانی بسیار طولانی به تکامل خود رسیده و تجربیات فراوانی را پشت سر گذارده است. از زمان‌های قدیم پوست به عنوان یکی از صنایع دستی حاصل از مهارت بشر هم مورد استفاده و هم مورد توجه و ستایش بوده است.

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه‌های فینگلیش تأیید نخواهند شد.
  • دیدگاه‌های نامرتبط به مطلب تأیید نخواهند شد.
  • از درج دیدگاه‌های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی و خارجی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 68 = 76