تحقیق بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادیبررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی 300x213 - تحقیق بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

دانلود تحقیق بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

در قالب Word و در ۱۲۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول

اتوماسیون داری (Office Automatic)

خلاصه فصل

ساختار گزارش تحقیق

فصل دوم

ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

۱-۲ تصمیم‌گیری در سازمان‌ها

۱-۱-۲ شرایط تصمیم مدیران

۲-۱-۲ تئوری‌های تصمیم‌گیری

۳-۱-۲ تئوری کلاسیک تصمیم‌گیری

۴-۱-۲ تئوری رفتاری تصمیم‌گیری

۵-۱-۲ بصیرت، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته

۶-۱-۲ یابندگی قضاوتی

۷-۱-۲ قاطعیت در تصمیم‌گیری

۸-۱-۲ استراتژی درگیر کردن دیگران در تصمیم‌گیری

۹-۱-۲ تصمیمات فردی، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی

۲-۲ مدیریت در قرن ۲۱ جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است

۱-۲-۲ آغاز به کارگیری فناوری‌های اداری

۲-۲-۲ سیر تکامل فناوری اداری

۳-۲-۲ دوره دوم؛ یعنی فناوری رایانه

۴-۲-۲ دوره سوم؛ یعنی فناوری ارتباطات

۳-۲ نقش استراتژیک اطلاعات

۱-۳-۲- سیستم‌ها

۴-۲ روش سیستم‌ها و دیدگاه سیستمی

۵-۲ چرخه حیات سیستم

۶-۲ اطلاعات

۷-۲ اهمیت اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

۸-۲ سیستم‌های اطلاعاتی

۹-۲ تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی

۱۰-۲ کاربرد مدیریت

۱۱-۲ مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری

۲-۱۲-۲ افزایش سرعت در تصمیم‌گیری

۳-۱۲-۲ افزایش سرعت در شناسایی مسائل

۱۳-۲ طرح‌ریزی سازمان

۱-۱۳-۲ کاهش ارتقاء هرم سازمان

۲-۱۳-۲ تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر

۳-۱۳-۲ بهبود هماهنگی

۴-۱۳-۲ شرح دقیق‌تری از وظایف

۵-۱۳-۲ افزایش کارکنان متخصص

۱۴-۲ سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ها

۲-۱۴-۲ تحلیل‌گر سیستم‌ها

۳-۱۴-۲ مدیران پایگاه داده (DBAS)

۴-۱۴-۲ متخصصان شبکه

۵-۱۴-۲ برنامه‌نویس‌ها

۶-۱۴-۲ اپراتورها

۱۵-۲ کاربرد سیستم اطلاعاتی رایانه محور

۱۶-۲ مقایسه انواع سیستم‌های اطلاعاتی

۱۷-۲ سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

۱۸-۲ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

۱۹-۲ سیستم‌های اطلاعات سازمانی

۲۰-۲ سیستم‌های میان سازمانی

۲۱-۲ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)

۱-۲۱-۲ سیستم تصمیم در مقابل سیستم اطلاعات مدیریت

۲۲-۲ سیستم‌های پشتیبانی گیری (DSS)

۱-۲۲-۲ ویژگی‌های سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری

۲-۲۲-۲ به کارگیری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری

۲۳-۲ سیستم‌های پشتیبانی گروهی (GSS)

۲۴-۲ سیستم پردازش معاملات (TPS)

۲-۲۴-۲ سیستم پردازشی تعاملات (TPS)

۲۵-۲ هوش مصنوعی، سیستم‌های خبره و تأثیر آن بر سیستم‌های پشتیبانی تصمیم

۱-۲۵-۲ توانمندی و ویژگی‌های سیستم‌های خبره و هوش مصنوعی (AI & ESS) از نظر راولی

۲۶-۲ سیستم‌های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)

۲۷-۲ سیستم کارکنان دانشی (KWS)

۲۸-۲ سیستم‌های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی) (ESS)

۲۹-۲ سیستم پشتیبانی عملیاتی (ESS) از منظری دیگر

۳۰-۲ سیستم گزارشات مدیریت

۱-۳۰-۲ گزارشات برنامه‌ای

۲-۳۰-۲ گزارشات درخواستی

۳-۳۰-۲ گزارشات استثنایی (خاص)

۴-۳۰-۲ گزارشات تفصیلی

۵-۳۰-۲ گزارشات شخص

۳۱-۲ ویژگی‌های سیستم گزارشات مدیریت

۳۲-۲ نقش فناوری اطلاعات در سازمان

ابعاد و جنبه‌های گوناگون فناوری اطلاعات

۳۳-۲ طبقه‌بندی سیستم‌های اطلاعاتی بر اساس نوع حمایت‌ها

۱-۳۳-۲ سیستم‌های پردازش تعامل

۲-۳۳-۲ سیستم‌های گزارشات مدیریت

۳-۳۳-۲ سیستم کارکنان دانش

۴-۳۳-۲ سیستم‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری

۵-۳۳-۲ سیستم‌های اتوماسیون اداری

۶-۳۳-۲ سیستم‌های پشتیبانی مدیران ارشد (اجرایی)

۷-۳۳-۲ سیستم‌های خبره

۸-۳۳-۲ سیستم‌های پشتیبانی تصمیمات گروهی

۳۴-۲ اتوماسیون اداری

۳۵-۲ مزایا و معایب اتوماسیون اداری

۱-۳۵-۲ مزایای مستقیم

۲-۳۵-۲ مزایای غیر مستقیم

۳-۳۵-۲ معایب سیستم اتوماسیون اداری

۳۶-۲ ارگونومی در مکانیزاسیون اداری

۳۷-۲ به کارگیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری

۳۸-۲ مجموعه نرم‌افزارهای اتوماسیون

برنامه‌های مدیریت پرونده‌های شخصی

برنامه‌های مدیریت سیستم مالی

برنامه‌های نگهداری اطلاعات پرسنلی (۲۰۰۱، green)

۳۹-۲ دستیابی به تعریفی بنیادین؛ اتوماسیون چیست؟

۱-۳۹-۲ اتوماسیون کارخانه‌ای

۲-۳۹-۲ اتوماسیون خدمات

اداره مجازی (Virtual office)

۴۰-۲ سیستم‌های اطلاعاتی اتوماسیون اداری

۴۱-۲ نمونه کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری

۱-۴۱-۲ سیستم اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)

۲-۴۱-۲ سیستم‌های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)

۳-۴۱-۲ سیستم‌های اطلاعاتی عملیاتی (TPS)

۴-۴۱-۲ سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

۵-۴۱-۲ سیستم‌های مطالعاتی کمک به تصمیم‌گیری (DSS)

۶-۴۱-۲ سیستم‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES)

۴۲-۲ سیستم‌های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)

۱-۴۲-۲ جدول انواع کاربردهای سیستم اتوماسیون اداری

اتوماسیون اداری و بهره‌وری

۴۳-۲ نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روش‌های کار

۴۴-۲ خودکارسازی

اتوماسیون و تصمیمات مدیریت

۴۵-۲ ضرورت تفکر برای آینده

۴۶-۲ بهبود کار و اتوماسیون

۴۷-۲ تحقق دولت الکترونیک در ایران

۴۸-۲ اتوماسیون فعالیت‌های اختصاصی

۴۹-۲ اتوماسیون فعالیت‌های عمومی

۵۰-۲ مزایای دولت الکترونیکی

۵۱-۲- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده

۱-۵۱-۲ پایان‌نامه اول

متغیرهای تحقیق

۲-۵۱-۲ پایان‌نامه دوم

۳-۵۱-۲ پایان‌نامه سوم

فرضیات

۴-۵۱-۲ پایان‌نامه چهارم

استنتاج

خلاصه فصل

فصل سوم

روش اجرایی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات

روایی و پایایی تحقیق

۱-۳ مقدمه

۲-۳ روش تحقیق

۱-۲-۳ در اجرای تحقیق، مراحل زیر پیگیری شده است

۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق

۴-۳ نمونه و نمونه‌گیری

۵-۳ برآورد حجم نمونه

۶-۳ معرفی ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات

۱-۶-۳ مصاحبه

۲-۶-۳ پرسشنامه

۱-۲-۶-۳ معرفی پرسشنامه

۲-۲-۶-۳ چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه

۷-۳ روایی (Validity) و پایانی (Reliability)

۱-۷-۳ روایی / اعتبار

۱-۷-۳ پایایی

۸-۳ خلاصه فصل

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق

مقدمه

داده

اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده‌ها

جامعه آماری تحقیق

بررسی پایایی درونی پرسشنامه

ضریب نهایی اسپیرمن براون

۱-۴ مقدمه

۲-۴ داده

۳-۴ اطلاعات

۱-۳-۴ منابع تغذیه اطلاعات

۱-۱-۳-۴- منبع اطلاعات اولیه

۲-۱-۳-۴- منبع اطلاعات ثانویه

۴-۴ سیستم‌های پردازش

۵-۴ تجزیه و تحلیل داده‌ها

۶-۴ جامعه آماری تحقیق

تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم

مقدمه

نتیجه‌گیری

پیشنهادها

محدودیت‌ها

مقدمه

۱-۵ نتایج تحقیق

۲- ۵ پیشنهادات

۳-۵ پیشنهادات

۴-۵: محدودیت‌ها

۱-۴-۵ محدودیت تحقیق

۲-۴-۵ محدودیت محقق

۵-۵ پیشنهادات قابل تعمیم در خصوص اتوماسیون اداری در مجموعه‌های اداری

منابع

منابع لاتین

Abstract

چکیده

ما در عصری زندگی می‌کنیم که عصر شگفت‌انگیز دانش و اطلاعات، عصر شتاب غیرقابل باور فناوری و خلاقیت است. با عمومیت یافتن سریع دسترسی به کامپیوترها و تکنولوژی اطلاعاتی و رسانه‌های پیشرفته هیچ کشوری نمی‌تواند اقتصاد قرن بیست و یکمی را بدون زیرساخت الکترونیکی قرن بیست و یکمی اداره کند. یکی از فاکتورهای مهم در تصمیم‌گیری مدیران اطلاعات است. داشتن اطلاعات دقیق، صحیح، ‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصمیم‌گیری شده و جلوی اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهد گرفت.

طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره‌گیری از سیستم‌های اتوماسیون اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمان‌ها، تمایل زیادی برای بهره‌گیری و استفاده از این سیستم‌ها از خود نشان می‌دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و به‌کارگیری این سیستم‌ها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستم‌های اطلاعاتی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمان‌ها در بهبود تصمیم‌گیری کمک نماید و آیا توانسته چنین سیستم‌هایی انتظارات مدیران را در تصمیم‌گیری‌ها برآورده نماید.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.