تحقیق برنامه ریزی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

تحقیق برنامه ریزیتحقیق برنامه ریزی

دانلود تحقیق برنامه ریزی

در قالب Word و در ۱۳۹ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

۲-۱ برنامه ریزی

برنامه ریزی

۲-۲ مزایای برنامه ریزی

۲-۳ موانع و مشکلات برنامه ریزی

۲-۴ انواع برنامه ریزی

الف – برنامه ریزی راهبردی (استراتژیک)

ب – برنامه ریزی عملیاتی

ج – برنامه ریزی تخصصی

۲-۵ برنامه ریزی استراتژیک

۲-۵-۱ تعاریف برنامه ریزی استراتژیک

۲-۵-۲ ویژگی‌های برنامه ریزی استراتژیک

۲-۵-۳ مزایای برنامه ریزی استراتژیک

۲-۵-۴ اصول برنامه ریزی استراتژیک

۲-۵-۵ محدودیت‌های برنامه ریزی استراتژیک

۲-۶ مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک

۲-۶-۱ مدل استونر و فریمن

شکل ۲-۱: مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن

۲-۶-۲ مدل برایسون

۲-۶-۳ مدل دیوید

۲-۶-۴ مدل DISM

۲-۶-۵ مدل Goal-Based

۲-۶-۶ مدل تایلور

۲-۶-۷ مدل کاربردی طبیبی و ملکی

شکل ۲-۳: مدل کاربردی برنامه‌ریزی استراتژیک طبیبی و ملکی

۲-۶-۸ مدل اسلک

شکل ۲-۴: مراحل تدوین و اجرای استراتژی از نظر اسلک

۲-۶-۹ مدل کمیسیون ورزش استرالیا

مرحله اول- پیش از برنامه ریزی

مرحله دوم – تدوین استراتژی

مرحله سوم- اجرای استراتژی

مرحله چهارم- ارزیابی استراتژی

شکل ۲-۵: مدل برنامه ریزی کمیسیون ورزش استرالیا

۲-۶-۱۰ مدل SPP

شکل ۲-۶: مدل برنامه‌ریزی استراتژی SPP

جدول ۲-۱: خلاصه‌ای از موضوعات مندرج در مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک

۲-۷- موضوعات مندرج در برنامه استراتژیک

۲-۷-۱ تدوین بیانیه رسالت (مأموریت)

۲-۷-۲ تدوین بیانیه چشم‌انداز

شکل ۲-۷: ارتباط بین رسالت، چشم‌انداز، ارزش‌ها و اهداف سازمان

۲-۷-۳ مقایسه بیانیه‌های رسالت و چشم‌انداز

جدول ۲-۲: تفاوت بیانیه رسالت و بیانه چشم‌انداز

۲-۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۲-۹ اهداف سازمان

۲-۱۰ بررسی عوامل محیطی

الف- عوامل محیطی بیرونی

شکل ۲-۸: محیط سازمان

ب- عوامل محیط درونی سازمان

۲-۱۱ تحلیل SWOT

۲-۱۲ تدوین استراتژی

۲-۱۲-۱ استراتژی‌های WT

۲-۱۲-۲ استراتژی‌های WO

۲-۱۲-۳ استراتژی‌های ST

۲-۱۲-۴ استراتژی‌های SO

۲-۱۳ برنامه عملیاتی (اجرایی)

۲-۱۴ پیشینه تحقیق

۲-۱۴-۱ مروری بر پژوهش‌های داخلی

استراتژی‌های توسعه ورزش قهرمانی استان کردستان

بیانیه چشم‌انداز کمیته ملی المپیک

استراتژی‌های کمیته ملی المپیک

۲-۱۴-۲ مروری بر پژوهش‌های خارجی

۲-۱۴-۲-۱ فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی (FISU)

الف) خلاصه گزارش بازبینی استراتژیک فیزو (۲۰۰۵ – ۲۰۰۱)

ب) نواحی فعالیت فیزو

ج) اهداف استراتژیک عمومی

جدول ۲-۳: اهداف استراتژیک کوتاه‌مدت

جدول ۲-۴: اهداف استراتژیک میان ‌مدت

جدول ۲-۵: اهداف استراتژیک میان – بلندمدت

جدول ۲-۶: اهداف استراتژیک بلندمدت

۲-۱۴-۲-۲ بخش ورزشی دانشگاه کینگ استون لندن

استراتژی‌های فعالیت جسمانی و ورزشی دانشگاه کینگ استون

۲-۱۴-۲-۳ بخش ورزشی دانشگاه ردینگ چین

استراتژی‌ها از سال (۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۱)

۲-۱۴-۲-۴ گزارش مأموریت و آرمان ورزش بین دانشگاهی کانادا (۲۰۰۹-۲۰۰۵) بر پایه راهبردی ورزش بین دانشگاهی کانادا

الف) دستورالعمل‌های استراتژیک

ب) اهداف تجاری، ارتباطی و بازاریابی

ج) اهداف عملیاتی و مدیریتی (اداری)

۲-۱۴-۲-۵ ورزش دانشگاهی استرالیا (AUS)

اهداف AUS

استراتژی‌های مهم

هدف از تهیه و تدارک منابع مالی

استراتژی‌های کلیدی

اهداف مدیریتی

استراتژی‌های مهم

۲-۱۴-۲-۶ اتحادیه ورزش‌های دانشگاهی نیوزیلند (NSNZ)

ج) ساختار بهتر

۲-۱۴-۲-۷ بخش ورزشی دانشگاه کلارک آتلانتا

مأموریت

۲-۱۴-۲-۸ دانشگاه ملبورن

۲-۱۴-۲-۹ دانشگاه ورزش آمریکا – شهر سان برناردینو

مأموریت و هدف

اهداف دانشگاه

۲-۱۴-۲-۱۰ دانشگاه ورزش آمریکا – هاوارد

مأموریت فعالیت‌های تفریحی ورزشی

مأموریت ورزش‌های درون دانشگاهی

۲-۱۴-۲-۱۱ بخش ورزشی دانشگاه هندوستان

مأموریت بخش ورزش‌های بین دانشکده‌ای دانشگاه هند

اهداف اساسی

۲-۱۴-۲-۱۲ بیانیه مأموریت و فلسفه ورزش دانش بریانت

۲-۱۴-۲-۱۳ مجموعه ورزش‌های تفریحی – دانشگاه لویولا – نیواورلیان

۲-۱۴-۲-۱۴ ورزش‌های تفریحی دانشگاه اوهایو استیت

۲-۱۴-۲-۱۵ دپارتمان ورزش‌های تفریحی – دانشگاه بولینگ گرین استریت

۲-۱۴-۲-۱۶ برنامه استراتژیک بخش ورزش‌های بین دانشگاهی – دانشگاه میسوری ۲۰۰۵

استراتژی‌های کاربردی

هدف استراتژیک ۲

هدف استراتژیک ۳

هدف استراتژیک ۴

هدف استراتژیک ۶

هدف استراتژیک ۷

۲-۱۴-۲-۱۷ بخش ورزشی دانشگاه ایندیانا

اهداف بنیادی

۲-۱۴-۲-۱۸ بخش ورزش دانشگاه‌های روئا هامپتن

استراتژی‌های ورزش و سلامتی دانشگاه روئا هامپتن

مقدمه

مطالب این پژوهش در دو بخش ارائه می‌گردد. در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته و در بخش دوم، مروری بر خلاصه‌ای از تحقیقاتی که در زمینه تدوین استراتژی توسعه در ایران و جهان صورت گرفته، پرداخته است.

بر این اساس، در مورد برنامه‌ریزی، مطالبی پیرامون تعاریف، مزایا، موانع و مشکلات و انواع برنامه‌ریزی در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک، مطالبی شامل تعاریف، ویژگی‌ها، مزایا، اصول، محدودیت‌ها، مشکلات اجرای برنامه‌های استراتژیک و مدل‌های آن و در مورد رسالت، چشم‌انداز، اهداف بلندمدت، عوامل محیطی، استراتژی‌ها و برنامه عملیاتی ارائه می‌شود.

نتایج چند تحقیق داخلی و برنامه‌های استراتژیک فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی، ورزش دانشگاه کینگ استون لندن، بخش ورزشی دانش ردینگ چین، ورزش بین دانشگاهی کانادا، ورزش دانشگاهی استرالیا، اتحادیه ورزش‌های دانشگاهی نیوزیلند، بخش ورزشی دانشگاه کلارک آتلانتا، دانشگاه ملبورن، دانشگاه ورزش آمریکا – شهر سان برناردینو، دانشگاه ورزش آمریکا – شهر سان برناردینو، بخش ورزشی دانشگاه هندوستان، بیانیه مأموریت و فلسفه ورزشی دانشگاه بریانت، مجموعه ورزش‌های تفریحی – دانشگاه لوبولا – نیواورلیان، ورزش‌های تفریحی دانشگاه اوهایو، برنامه استراتژیک بخش ورزش‌های بین دانشگاهی – دانشگاه میسوری ۲۰۰۵، دپارتمان ورزش‌های تفریحی – دانشگاه بولینگ گرین استیت، بخش ورزشی دانشگاه ایندیانا، بخش ورزشی دانشگاه روئا هامپتین آورده شده است.

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه‌های فینگلیش تأیید نخواهند شد.
  • دیدگاه‌های نامرتبط به مطلب تأیید نخواهند شد.
  • از درج دیدگاه‌های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق برنامه ریزی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 1 =