تحقیق رایانش ابرینامه رایانش ابری 300x225 - تحقیق رایانش ابری

دانلود تحقیق رایانش ابری

در قالب Word و در ۲۳۸ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تحقیق رایانش ابری

۱-۱ مقدمه

۱-۲ تعاریف رایانش ابری

۱-۳ بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد رایانش ابری

۱-۴ اهمیت و وضعیت رایانش ابری در عصر حاضر

۱-۵ بررسی محبوبیت واژه Cloud Computing

۱-۶ نظرسنجی مؤسسه IDC در مورد رایانش ابری

۱-۷ بررسی سود چهار شرکت بین‌المللی در زمینه رایانش ابری

۱-۸ میزان شغل و درآمد در زمینه‌های رایانش ابری

۱-۹ مزایای رایانش ابری

۱-۱۰ معایب رایانش ابری

۱-۱۱ بررسی باید و نبایدها در استفاده از رایانش ابری

۱-۱۱-۱ چه کسانی می‌بایست از رایانش ابری استفاده نمایند؟

۱-۱۱-۲ چه کسانی نباید از رایانش ابری استفاده نمایند؟

۱-۱۲ تأثیر رایانش ابری بروی محیط زیست

۱-۱۳ چه زمانی تأثیر رایانش ابری بر روی سازمان‌ها حداکثر می‌شود؟

فصل دوم

۲-۱ مقدمه

۲-۲ معماری رایانش ابری

۲-۳ مشخصه‌های اصلی رایانش ابری

۲-۴ اجزای ابر

۲-۴-۱ مشتریان

۲-۴-۲ مرکز داده

۲-۴-۳ سرورهای توزیع شده

۲-۵ زیرساخت‌های رایانش ابری

۲-۵-۱ مجازی‌سازی

۲-۵-۱-۱ انواع مجازی‌سازی

۲-۵-۱-۱-۱ مجازی‌سازی کامل

۲-۵-۱-۱-۲ مجازی‌سازی برتر یا ابر مجازی‌سازی

۲-۵-۱-۲ مزایای مجازی‌سازی

۲-۵-۲ پردازش گرید، مشبک، شبکه‌ای

۲-۵-۲-۱ SETI

۲-۵-۲-۲ NAREGI

۲-۵-۲-۳ کشف پروتئین‌های جدید و غنی کردن مواد غذایی

۲-۵-۲-۴ دلایل استفاده از پردازش مشبک

۲-۵-۲-۵ تفاوت‌های رایانش ابری و پردازش مشبک

۲-۵-۲-۶ کیفیت ارتباط در پردازش مشبک

۲-۵-۳ WEB 2.0

۲-۵-۴ معماری مبتنی بر سرویس

۲-۵-۴-۱ خصوصیات اصلی معماری مبتنی بر سرویس

۲-۵-۴-۲ زیرساخت‌های معماری مبتنی بر سرویس

۲-۶ ذخیره‌سازی در ابرها

۲-۷ قابلیت انتقال اطلاعات بین ابرها

۲-۸ معماری لایه‌های رایانش ابری

۲-۸-۱ نرم‌افزار به عنوان سرویس (SaaS)

۲-۸-۱-۱ ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار به عنوان سرویس

۲-۸-۱-۲ مزایای مدل نرم‌افزار به عنوان سرویس

۲-۸-۱-۳ موانع مدل سرویس‌دهی نرم‌افزار به عنوان سرویس

۲-۸-۲ پلتفرم به عنوان سرویس (PaaS)

۲-۸-۲۱ ویژگی‌های سرویس‌دهی (PaaS)

۲-۸-۲-۲ مزایای مدل پلتفرم به عنوان سرویس

۲-۸-۲-۳ موانع مدل پلتفرم به عنوان سرویس

۲-۸-۳ زیرساخت به عنوان سرویس (LaaS)

۲-۸-۳-۱ تفاوت مدل‌های PaaS و LaaS

۲-۸-۳-۲ تفاوت مدل‌های SaaS و PaaS

۲-۸-۳-۳ امنیت در مدل‌های سرویس‌دهی SaaS و PaaS و LaaS

۲-۹ بررسی خدمات ارائه شده در لایه‌های رایانش ابری

۲-۹-۱ خدمات ارائه شده در لایه SaaS

۲-۹-۲ خدمات ارائه شده در لایه PaaS

۲-۹-۳ خدمات ارائه شده در لایه LaaS

۲-۱۰ انواع ابرها در رایانش ابری

۲-۱۰-۱ ابرهای خصوصی

۲-۱۰-۱-۱ مزایای ابرهای خصوصی

۲-۱۰-۲ ابرهای عمومی

۲-۱۰-۳ ابرهای هیبریدی، آمیخته، پیوندی

۲-۱۰-۴ ابر انجمنی، گروهی

فصل سوم

۳-۱ مقدمه

۳-۲ بررسی سیستم عامل‌های مبتنی بر رایانش ابری

۳-۲-۱ Windows Azure

۳-۲-۱-۱ موارد کاربرد ویندوز Azure

۳-۲-۱-۲ خدمات ارائه شده در ویندوز Azure

۳-۲-۱-۳ بخش‌های اصلی ویندوز Azure

۳-۲-۱-۴ میزان استقبال از ویندوز Azure

۳-۲-۱-۵ آموزش ثبت نام در ویندوز Azure

۳-۲-۲ Google Chrome OS

۳-۲-۳ Eye OS

۳-۲-۳-۱ نگاه دقیق‌تر به امکانات و ویژگی‌های Eye OS

۳-۲-۳-۲ جوایز کسب شده توسط Eye OS

۳-۲-۴ Joli OS

۳-۲-۴-۱ چرا سیستم عامل Joli OS متفاوت است؟

۳-۲-۵ Peppermint OS

۳-۲-۶ You OS

۳-۲-۷ Easy Peasy OS

۳-۲-۷-۱ ویژگی‌های اصلی Easy Peasy OS

۳-۲-۸ G.ho.st OS

۳-۲-۸-۱ ویژگی‌های مهمِ سیستم عامل G.ho.st

۳-۲-۹ Cloudo OS

۳-۲-۱۰ Desktop Two

۳-۳ معرفی سایر سیستم عامل‌های رایانش ابری

۳-۴ معرفی نرم‌افزارها و سرویس‌های مبتنی بر رایانش ابری

۳-۴-۱ DropBox

۳-۴-۲ Windows Live Sky Drive

۳-۴-۳ Cloud Drive Amazon

۳-۴-۴ Evernote

۳-۴-۵ Hi Task

۳-۴-۶ Zoho

۳-۴-۷ Mindmeister

۳-۴-۸ Panda Cloud Antivirus

۳-۴-۹ Google Ducs

۳-۴-۱۰ Cloud Printer

۳-۴-۱۰-۱ مزایای سرویس تحت وب Cloud Printer

۳-۵ معرفی سایر برنامه‌های رایانش ابری

فصل چهارم

۴-۱ مقدمه

۴-۲ تعریف امنیت

۴-۲-۱ تعریف امنیت اطلاعات

۴-۳ دلایل اهمیت امنیت اطلاعات

۴-۴ امنیت اطلاعات در رایانش ابری

۴-۵ تهدیدات امنیتی رایانش ابری

۴-۶ نگرانی‌های امنیتی در پردازش ابری

۴-۷ فعالیت‌های مرتبط در حوزه امنیت رایانش ابری

۴-۷-۱ کنترل دسترس

۴-۷-۲ کنترل ذخیره‌سازی

۴-۷-۳ جستجوی خصوصی همکار در ابر

فصل پنجم

۵-۱ مقدمه

۵-۲ نظرسنجی از مدیران در خصوص اهمیت رایانش ابری

۵-۳ نظرسنجی از مدیران در خصوص مشکلات رایانش ابری

۵-۴ تأثیر رایانش ابری در کاهش هزینه‌ها

۵-۵ تأثیر رایانش ابری در مورد تمرکز روی کسب و کار

۵-۶ بررسی وضعیت کشورهای مختلف در زمینه رایانش ابری

۵-۶-۱ رایانش ابری در ژاپن

۵-۶-۲ رایانش ابری در استرالیا

۵-۶-۳ رایانش ابری در ایالات متحده آمریکا

۵-۶-۴ آلمان

۵-۶-۵ جمهوری اسلامی ایران

۵-۷ تحلیل SWOT رایانش ابری در ایران

۵-۷-۱ نقاط قوت

۵-۷-۲ نقاط ضعف

۵-۷-۳ فرصت‌ها

۵-۷-۴ تهدیدها

فهرست اشکال

فصل اول

شکل ۱-۱ میزان سرمایه‌گذاری جهانی در حوزه IT

شکل ۱-۲ نمودار محبوبیت واژه Cloud Computing در جهان

شکل ۱-۳ نمودار محبوبیت واژه Clou Computing در ایران

شکل ۱-۴ تأثیر رایانش ابری بر تسهیل مدیریت فرآیندهای IT

شکل ۱-۵ تأثیر رایانش ابری بر بهبود تجربه کاری کاربران نهایی

شکل ۱-۶ تأثیر رایانش ابری بر چالش‌های مربوط به کارایی IT

شکل ۱-۷ تأثیر رایانش ابری بر هزینه‌های زیرساختی سازمان‌ها

شکل ۱-۸ تأثیر رایانش ابری بروی فشارهای ناشی از منابع درون سازمانی بر روی سازمان

شکل ۱-۹ درصد استفاده افراد از خدمات متنوع اینترنتی

شکل ۱-۱۰ تخمین سود ۱۰ شرکت فعال در زمینه IT

شکل ۱-۱۱ روند زمینه‌های شغلی در حوزه فناوری اطلاعات

شکل ۱-۱۲ متوسط حقوق کارکنان در زمینه‌های رایانش ابری

فصل دوم

شکل ۲-۱ تبادل اطلاعات بین کاربر و سرورها با استفاده از ابرها

شکل ۲-۲ طرز کار رایانش ابری

شکل ۲-۳ معماری رایانش ابری

شکل ۲-۴ سه عنصر اساسی رایانش ابری

شکل ۲-۵ نصب چند سیستم عامل مختلف روی یک سرور با استفاده از مجازی‌سازی

شکل ۲-۶ چگونگی ارتباط کامپیوتر کاربر با سرورها در مجازی‌سازی کامل

شکل ۲-۷ چگونگی ارتباط کامپیوتر کاربر با سرورها در مجازی‌سازی برتر

شکل ۲-۸ نحوه فعالیت پردازش مشبک

شکل ۲-۹ رادیو تلسکوپ Arecibo

شکل ۲-۱۰ تجزیه و تحلیل امواج با استفاده از BONIC

شکل ۲-۱۱ نمایی از وب سایت SETI@HOME

شکل ۲-۱۲ لوگوی اختصاصی پروژه NAREGI

شکل ۲-۱۳ مقایسه اجمالی Web 1 و WEB 2.0

شکل ۲-۱۴ لایه‌های مدل SaaS

شکل ۲-۱۵ لایه‌های مدل PaaS

شکل ۲-۱۶ لایه‌های مدل IaaS

شکل ۲-۱۷ پیش‌بینی سود شرکت‌ها، حاصل از زمینه‌های متعدد PaaS تا سال ۲۰۱۶

شکل ۲-۱۸ تأمین امنیت در خدمت: سطوح خدمت و مسئولیت

شکل ۲-۱۹ خدمات ارائه شده در لایه‌های SaaS و PaaSو IaaS

شکل ۲-۲۰ چگونگی استقرار لایه‌های رایانش ابری

شکل ۲-۲۱ مقایسه انواع ابرها از لحاظ درصد استفاده توسط افراد در سطح جهانی

شکل ۲-۲۲ خلاصه‌ای از مفاهیم رایانش ابری بر اساس مؤسسه NIST

تحقیق رایانش ابری

فصل سوم

شکل ۳-۱ درصد محبوبیت سیستم عامل‌های مختلف در میان کاربران

شکل ۳-۲ پیکربندی ویندوز Azure

شکل ۳-۳ مرحله اول در ثبت نام در ویندوز Azure

شکل ۳-۴ مرحله دوم در ثبت نام ویندوز Azure

شکل ۳-۵ مرحله سوم در ثبت نام ویندوز Azure

شکل ۳-۶ نمایی از محیط Chrome OS

شکل ۳-۷ نمایی از محیط Eye OS

شکل ۳-۸ نمایی از محیط Joli OS

شکل ۳-۹ نمایی از محیط سیستم عامل Peppermint OS

شکل ۳-۱۰ نمایی از محیط سیستم عامل You OS

شکل ۳-۱۱ نمایی از محیط سیستم عامل Easy Peasy

شکل ۳-۱۲ نمایی از محیط سیستم عامل OS Ghost

شکل ۳-۱۳ نمایی از محیط سیستم عامل Cloudo

شکل ۳-۱۴ نمایی از محیط سیستم عامل Desktop Two

شکل ۳-۱۵ نمایی از محیط سیستم عامل Online OS

شکل ۳-۱۶ نمایی از محیط سیستم عامل icloud OS

شکل ۳-۱۷ نمایی از محیط سیستم عامل Glide OS

شکل ۳-۱۸ نمایی از محیط سیستم عامل Zero PC

شکل ۳-۱۹ نمایی از محیط سیستم عامل Ameoba OS

شکل ۳-۲۰ نمایی از محیط سیستم عامل Kohive OS

شکل ۳-۲۱ نمایی از محیط سیستم عامل My Goya OS

شکل ۳-۲۲ نمایی از محیط سیستم عامل Zimdesktop OS

شکل ۳-۲۳ نمایی از محیط سیستم عامل HP OS

شکل ۳-۲۴ نمایی از محیط سیستم عامل Window4All

شکل ۳-۲۵ نمایی از محیط سیستم عامل Silver OS

شکل ۳-۲۶ نمایی از محیط سیستم عامل QwikiOffice OS

شکل ۳-۲۷ نمایی از محیط سیستم عامل People OS

شکل ۳-۲۸ نمایی از محیط سیستم عامل StateForce

شکل ۳-۲۹ نمایی از محیط سیستم عامل vSphere OS

شکل ۳-۳۰ لوگوی برنامه تحت وب DropBox

شکل ۳-۳۱ لوگوی برنامه تحت وب SkyDrive

شکل ۳-۳۲ لوگوی برنامه تحت وب Cloud Drive

شکل ۳-۳۳ محیط برنامه تحت وب Cloud Drive

شکل ۳-۳۴ لوگوی برنامه تحت وب Evernote

شکل ۳-۳۵ نمایی از محیط برنامه Evernote

شکل ۳-۳۶ لوگوی برنامه تحت وب Hi Task

شکل ۳-۳۷ محیط برنامه تحت وب Hi Task

شکل ۳-۳۸ لوگوی برنامه تحت وب Zoho

شکل ۳-۳۹ لوگوی برنامه تحت وب Mindmeister

شکل ۳-۴۰ لوگوی برنامه تحت وب Panda Cloud Antivirus

شکل ۳-۴۱ نتایج نظرسنجی در مورد محبوب‌ترین آنتی‌ویروس‌ها در جهان

شکل ۳-۴۲ لوگوی برنامه تحت وب Google Docs

شکل ۳-۴۳ محیط برنامه تحت وب Google Docs

شکل ۳-۴۴ لوگوی برنامه تحت وب Cloud Printer

شکل ۳-۴۵ محیط برنامه Google Cloud Printer

فصل چهارم

شکل ۴-۱ شیوه عملکرد پروتکل Ostrovsky

شکل ۴-۲ شیوه عملکرد پروتکل COPS

شکل ۴-۳ مدل سیستمی پروتکل COPS

فصل پنجم

شکل ۵-۱ اهمیت مزایای رایانش ابری از دید مدیران

شکل ۵-۲ مقایسه مشکلات رایانش ابری از دید مدیران

شکل ۵-۳ تأثیر رایانش ابری بر روی هزینه‌ها

شکل ۵-۴ تأثیر رایانش ابری بر روی تمرکز کسب و کار

فهرست جداول

فصل دوم

جدول ۲-۱ نتایج حاصل از مقایسه مجازی‌سازی کامل و مجازی‌سازی برتر

جدول ۲-۲ نگاهی به فعالیت شرکت‌ها در زمینه نرم‌افزار به عنوان سرویس

جدول ۲-۳ تأملی بر فعالیت شرکت‌ها در زمینه زیرساخت به عنوان سرویس

فصل چهارم

جدول ۴-۱ مقایسه دو پروتکل کوپس و استروسکی

فصل پنجم

جدول ۵-۱ سه مورد از پروژه‌های مبتنی بر رایانش ابری در آمریکا

جدول ۵-۲ لیست ۱۰ کشور برتر در زمینه رایانش ابری

مراجع

تحقیق رایانش ابری

چکیده

افزایش لحظه‌ای کاربران و نیاز آن‌ها به خدمات اینترنتی باعث شد که در اندک زمانی شرکت‌هایی که این گونه از خدمات را به کاربران ارائه می‌دادند، با مشکلاتی نظیر عدم توانایی در پاسخگویی سریع به کاربران و افزایش هزینه‌هایشان روبرو شوند. از این رو بسیاری از این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در زمینه‌های تحقیقاتی به فکر شیوه‌ای مؤثر و مقرون به صرفه برای سرویس‌دهی به حجم بالایی از کاربران افتادند و به این ترتیب محققان و صاحب نظران در سراسر جهان با مطالعه و الهام گرفتن از شیوه‌هایی که پیش از آن استفاده شده بود به فناوری نوین و کارآمدی به نام رایانش ابری دست یافتند.

اهمیت و عملکرد رایانش ابری به گونه‌ای است که امروزه تمامی شرکت‌های بین‌المللی با تحقیقاتی گسترده و تلاشی خستگی‌ناپذیر در پی گسترش این فناوری بوده و هر روزه خدمات جدید و جالبی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا بدین ترتیب سهم بیشتری از این بازار پر رونق را از آن خود نمایند.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تحقیق رایانش ابری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.