تحقیق مدیریت منابع انسانی و بهره وری

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

تحقیق مدیریت منابع انسانی و بهره وریتحقیق مدیریت منابع انسانی و بهره وری

دانلود تحقیق مدیریت منابع انسانی و بهره وری

در قالب Word و در ۲۰۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل ۱

اطمینان سازمانی در کسب و کار

چکیده

مقدمه

اطمینان در کسب وکار چیست؟

روش‌شناسی مدل BC

چرا اطمینان سازمانی؟

معرفی سازمان‌هایی با بیشترین اعتماد به نفس

فصل ۲

الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب و کار

فرهنگ

مشتری مداری

سرمایه‌گذاری

عملکرد

اقتصاد

اثرات ماهیت، نوع فعالیت و محیط جغرافیایی سازمان در شاخص BC

ماهیت فعالیت

بلژیک

فرانسه

آلمان

ایرلند

هلند

اسپانیا

سوئد

انگلستان

نتیجه‌گیری

فصل ۳

اندازه‌گیری بهره‌وری واحدهای تولیدی

چکیده

مقدمه

تعاریف بهره‌وری

انواع بهره‌وری

چرخه بهره‌وری

مطالعه موردی

روش محاسبه بهره‌وری کل

تجزیه و تحلیل و بهبود بهره‌وری

اندازه‌گیری بهره‌وری واحدهای تولیدی در شرکت مورد مطالعه

۳-۱- محاسبه بهره‌وری جزئی

۳-۲- محاسبه بهره‌وری کل

نتیجه‌گیری

فصل ۴

نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان

چکیده

مفهوم خودکارآمدی

اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی

راهبردهای ایجاد و تغییر نظام باور خودکارآمدی کارکنان

نتیجه‌گیری

فصل ۵

مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات

چکیده

مقدمه

شش عامل کلیدی در موفقیت فعالیت‌های مهندسی مجدد منابع انسانی

نقش فناوری اطلاعات در فرآیند مهندسی مجدد

نتیجه‌گیری

فصل ۶

تهیه و طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی

چکیده

مقدمه

سیستم اطلاعات منابع انسانی

ابعاد سیستم اطلاعات منابع انسانی

مراحل اصلی تهیه سیستم اطلاعات منابع انسانی

ویژگی‌های سیستم اطلاعات منابع انسانی

مزایای سیستم اطلاعات منابع انسانی

نتیجه‌گیری

فصل ۷

تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی

چکیده

مقدمه‌

اثر متداول اینترنت و فناوری اطلاعات

کار پروژه‌ای با قرارداد جزئی (ریز قرارداد)

استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیت‌های کارکنان

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان

چگونه از عهده تغییرات برآییم؟‌

تغییر در سبک رهبری

تغییر نقش کارکنان

تغییر انگیزش کارکنان

نتیجه‌گیری

فصل ۸

مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های یادگیرنده

چکیده

مقدمه

جایگاه مدیریت منابع انسانی در مدیریت دانش

ایجاد سازمان یادگیرنده با بهره‌گیری از مدیریت منابع انسانی

جذب دانشگران

حفظ و نگهداری دانشگران

نتیجه‌گیری

پیشنهادها

فصل ۹

انواع پرداخت‌های تشویقی

چکیده

مقدمه

دلایل اصلی استفاده از برنامه‌های پرداخت تشویقی

انواع طرح پرداخت

پاداش در مقابل تشویق

پیوند عملکرد و پرداخت

پرداخت متغیر و تضمین‌نشده

طرح‌های تشویقی فردی

مزایا

معایب

پرداخت‌های تشویقی گروهی

مشارکت در دستاورد

پرداخت برای کیفی و خدمت به مشتری

مزایا و معایب پرداخت‌های گروهی

مزایا

معایب

تمرکز بر اهداف بازرگانی استراتژیک

حتمی کردن تقویت رفتار مطلوب

تأمین مالی

تناسب با فرهنگ سازمان

فصل ۱۰

استرس، دلایل و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان

مقدمه

استرس شغلی، دلایل وآثار آن بر عملکرد کارکنان در سازمان‌ها

استرس (STRESS) چیست؟

استرس شغلی (Job Stress) چیست؟

دلایل استرس کاری

نتیجه‌گیری

فصل ۱۱

نگرش مدیریت در اثربخشی سازمان

چکیده

مقدمه

تأثیر نوع شخصیت مدیران بر اثربخشی همکاری بین گروه‌ها

خطراتی که ممکن است یک رهبر را تهدید کند:

هرگز کسی را که تنها برای پول کار می‌کند، استخدام نکنید:

توسعه مدیریت یادگیری در سازمان

نتیجه‌گیری

فصل ۱۲

مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی

چکیده

مقدمه

عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی

مدل‌های مدیریت منابع انسانی

مدیریت کارکنان در محیطی جهانی

سطوح مشارکت

مدیریت کارکنان مقیم

نتیجه‌گیری

فصل ۱۳

چالش‌های فراروی مدیریت منابع انسانی

چکیده

مقدمه

ویژگی‌های نیروی انسانی در اقتصاد دانش‌مدار

نحوه رقابت سازمان‌ها در اقتصاد دانش‌مدار

فرصت‌های پیش روی مدیریت منابع انسانی در اقتصاد دانش‌مدار

نقش‌ها و چالش‌های جدید مدیریت منابع انسانی

مباشر سرمایه انسانی (Human Capital Steward)

تسهیل‌کننده دانش (Knowledge Facilitator)

برقرارکننده رابطه (Relationship Builder)

متخصص در کسب آرایش و آمادگی سریع (Rapid Deployment Specialist)

نتیجه‌گیری

فصل ۱۴

سرمایه اجتماعی و جنسیت در محیط کار

چکیده

مقدمه

سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی در محیط کار

سرمایه انسانی در برابر سرمایه اجتماعی

شبکه‌ها

مشروعیت

باور عامه از جنسیت و شبکه‌ها

بحث و نتیجه‌گیری

فصل ۱۵

نقش مهارت‌های انسانی در کسب مزیت رقابتی

چکیده

مقدمه

دیدگاه منبع محور به مزیت رقابتی

چارچوب VRIO

پرسش از ارزش

پرسش از کمیابی

پرسش از تقلیدپذیری

پرسش از حمایت و استفاده سازمان

الزام‌های مزیت رقابتی

مزیت رقابتی پایدار حاصل فعالیت گروه‌هاست

نتیجه‌گیری

فصل ۱۶

هنر رفتار با افراد دشوار

چکیده

مقدمه

انواع اشخاص مسئله‌ساز و روش برخورد با آن‌ها

فصل ۱۷

مدیریت پاداش

مقدمه

مفهوم شناسی و اهمیت پاداش

انواع پاداش

سیستم‌های پاداش

مدیریت پاداش

فصل ۱۸

منابع انسانی در آغاز هزاره سوم

چکیده

همگرایی

تنش‌ها

نتیجه‌گیری

فصل ۱۹

نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی

مقدمه

مفهوم فناوری اطلاعات

مفهوم توسعه منابع انسانی

تقویت مهارت ادراکی

تقویت مهارت تصمیم‌گیری

به وجود آمدن روحیه پژوهشی در کارکنان

شکل‌گیری تفکر استانداردگرا

تقویت خودنظارتی

نتیجه‌گیری

فصل ۲۰

بررسی ویژگی‌های مدیران و مهم‌ترین راهکارهای اجرایی در ایجاد انگیزه

عنوان مقاله

بررسی ویژگی‌های مدیران و مهم‌ترین راهکارهای اجرایی در ایجاد انگیزه و کارآیی در کارکنان از دیدگاه امام علی (ع)

چکیده

مقدمه

ویژگی‌های مدیران

فصل ۲۱

ویژگی‌های مدیران به عنوان تصمیم‌گیرندگان از دیدگاه حضرت علی (ع)

فصل ۲۲

عوامل مؤثر بر کارآیی کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان از دیدگاه حضرت علی (ع)

نتیجه‌گیری

فصل ۲۳

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

عنوان مقاله: امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

چکیده

۱- مقدمه

۲- امنیت شغلی

۳- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار

ریسک

۴- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار

۵- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای

۶- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

۷- موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار

۸- مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار

۹- عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار

۹- ۱- فرهنگ

۹-۲- سیستم‌ها

۹-۳- سخت افزار

۱۰- اجزای برنامه ایمنی

۱۱- ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت

۱۱-۱- موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت

۱۲- چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه

۱۳- انواع برنامه‌های ایمنی

۱۳-۱- برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار

۱۳-۲- برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق

۱۴- نظرات جاری در ایمنی و سلامت

۱۵- استرس ۱۳

۱۵-۱- استرس شغلی

۱۵-۲- سندروم سازگاری عمومی ۱۴

۱۵-۳- ایجادکننده‌های استرس ۱۵

۱۵-۴- منابع استرس

۱۵-۵- علل کاری استرس

۱۵-۵-۱- بار زیاد کاری

۱۵-۵-۲- فشار کاری کم

۱۵-۵-۳- نوبت کاری

۱۵-۵-۴- روابط بین شخصی

۱۵-۵-۵- تغییر

۱۵-۵-۶- جو سازمانی

۱۵-۵-۷- محیط فیزیکی

۱۵-۵-۸- ابهام نقش

۱۵-۵-۹- عوامل شخصی

۱۵-۵-۱۰- عوامل خارجی

۱۵-۵-۱۱- شرایط اقتصادی

۱۵-۵-۱۲- مقررات و قوانین دولتی

۱۵-۵-۱۳- مسافرت

۱۵-۵-۱۴- ارزش‌های جامعه

۱۵-۵-۱۵- جرم و جنایت

۱۵-۵-۱۶- موضوعات خانوادگی و شخصی

۱۶- استرس و عملکرد کاری

۱۷- رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری

۱۸- تصمیم‌گیری و استرس

۱۹- علائم استرس

۲۰- مدیریت استرس

۲۰-۱- استراحت

۲۰-۲- ورزش

۲۰-۳- رژیم غذایی

۲۰-۴- صحبت کردن

۲۰-۵- برنامه‌ریزی و مدیریت زمان

۲۰-۶- تفویض

۲۱- ده راه که مدیریت به‌وسیله آن می‌تواند استرس کارکنان را در حین کار کاهش دهد.

۲۲- نتیجه‌گیری

چکیده

حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسان‌ها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار بیشتر خواهد بود. سازمان‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند. زیرا اگر سازمان‌ها اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند، برای ادامه کار انرژی بیشتری می‌‌‌گیرند و احتمال موفقیتشان بیشتر می‌شود. «گارتنر»، اطمینان سازمانیBUSINESS CONFIDENCE را این‌گونه تعریف کرده است: «یک مفهوم و فلسفه سازمانی که از طریق ترکیب و تعامل عواملی چون عملکرد سازمان و موقعیت رقابتی، فرهنگ سازمانی، تمایلات و مقاومت‌ها در مقابل تغییر و توان سرمایه‌گذاری سازمانی، ایجاد می‌شود».

سؤال اساسی این است که عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمان‌ها چیست؟ سازمان‌ها چگونه اعتماد به نفس خودشان را افزایش دهند؟ و بالاخره از چه طریقی می‌توانند، موفقیت خودشان را تضمین کنند؟ زیرا اطمینان سازمانی، لزوماً ضامن موفقیت نیست، زیرا عوامل محیطی سازمان از جمله تهدیدات محیطی یا فراهم نیامدن فرصت‌های محیطی می‌توانند مانع این موفقیت شوند.

قوانین ارسال دیدگاه

  • دیدگاه‌های فینگلیش تأیید نخواهند شد.
  • دیدگاه‌های نامرتبط به مطلب تأیید نخواهند شد.
  • از درج دیدگاه‌های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق مدیریت منابع انسانی و بهره وری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 36 = 45