مقاله بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایت‌مندی زناشویی در کارکنان زن متأهلبررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایت‌مندی زناشویی در کارکنان زن متأهل 300x225 - مقاله بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایت‌مندی زناشویی

دانلود مقاله بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایت‌مندی زناشویی در کارکنان زن متأهل

در قالب Word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

1- مقدمه

2- اهداف پژوهش

هدف کلی

فرضیه‌های کلی پژوهش

تعریف‌های عملیاتی متغیرهای پژوهش

3- روش‌شناسی پژوهش

2- جمعیت پژوهش

3- گروه نمونه و نمونه‌گیری

4- ابزار پژوهش

روایی و اعتبار پرسشنامه

پرسشنامه سبک‌های دلبستگی: راهنمای مقیاس دلبستگی بزرگسالان RAAS (نسخه تجدید نظر شده)

اعتبار و پایایی

پرسشنامه سلامت عمومی: پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) از گلدبرگ و هیلر 1979 تنظیم از دکتر ابوالفضل کرمی

روایی

پایایی

5- شیوه اجرا

6- شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها

4- یافته‌های پژوهش

نتایج آمار توصیفی

جدول شماره 4-1- شاخص‌های گرایش‌های مرکزی نمرات رضایت زناشویی و سلامت عمومی

جدول شماره 4-2- ضریب همبستگی بین رضایت‌مندی زناشویی کلی با سلامت عمومی

جدول شماره 4-3- ضریب همبستگی پیرسون بین مؤلفه رضایت زناشویی با سلامت عمومی

جدول شماره 4-4- شاخص همبستگی بین سلامت عمومی و مؤلفه ارتباطات رضایت‌مندی زناشویی

جدول شماره 4-5- شاخص همبستگی بین مؤلفه حل تعارض رضایت‌مندی زناشویی با سلامت عمومی

جدول شماره 4-6- شاخص همبستگی بین مؤلفه تحریف آرمانی و سلامت عمومی

جدول شماره 4-7- شاخص‌های گرایش مرکزی در مورد رابطه سبک‌های دلبستگی با رضایت‌مندی زناشویی

جدول شماره 4-8- شاخص‌های گرایش مرکزی برای هر یک از مؤلفه‌های رضایت‌مندی زناشویی به‌طورکلی به تفکیک سه سبک دلبستگی

نتایج آمار استنباطی

جدول شماره 4-9- شاخص ضریب تعیین (R) تنظیم شده

جدول شماره 4-10- تحلیل واریانس از طریق رگرسیون

جدول شماره 4-11- ضریب بتای استانداردشده

جدول شماره 4-12- شاخص R در رابطه با رضایت زناشویی با سلامت عمومی

جدول شماره 4-13- تحلیل واریانس رگرسیون

جدول شماره 4-14- ضریب بتای استانداردشده

جدول شماره 4-15- ضریب تعیین R تنظیم شده

جدول شماره 4-16- تحلیل واریانس از طریق رگرسیون در مورد مؤلفه ارتباطات و سلامت عمومی

جدول شماره 4-17- ضریب بتای استانداردشده

جدول شماره 4-18- ضریب تعیین (R) تنظیم شده

جدول شماره 4-19- تحلیل واریانس از طریق رگرسیون در مورد مؤلفه حل تعارض

جدول شماره 4-20- ضریب بتای استانداردشده

جدول شماره 4-21- ضریب تعیین (R) تنظیم شده

جدول شماره 4-22- تحلیل واریانس از طریق رگرسیون

جدول شماره 4-23- ضریب بتای استانداردشده

جدول شماره 4-24- نتایج تحلیل واریانس یک طرفه در مورد رابطه‌ی بین سبک‌های دلبستگی با رضایت‌مندی زناشویی

جدول شماره 4-25- ANOVA

بحث و نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری کلی

پیشنهادهای پژوهش

منابع و مأخذ

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایت‌مندی زناشویی در کارکنان زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بوده که ضمن آن گروه نمونه را، 110 زن متأهل از بین کارکنان زن متأهل دانشگاه تربیت مدرس که به روش انتخاب تصادفی انتخاب شده‌اند، تشکیل داده‌اند که ابزار پژوهش، پرسشنامه‌های مقیاس زوجی اینریچ، مقیاس دلبستگی بزرگسالان (RAAS) و سلامت عمومی (GHQ) از گلدبرگ و هیلر را تکمیل کردند.

داده‌های خام به‌دست‌آمده از نمره‌گذاری پرسشنامه‌ها، مورد تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی قرار گرفت. نتایج نشان داد، کسانی که دارای سبک دلبستگی نزدیکی به بیشترین میزان و کسانی که دارای سبک دلبستگی اضطراب هستند به کمترین میزان از رضایت‌مندی زناشویی کلی برخوردار می‌باشند؛ همچنین بین سلامت عمومی کارکنان زن با رضایت‌مندی زناشویی آن‌ها رابطه معنی‌داری وجود داشت.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و سلامت عمومی با رضایت‌مندی زناشویی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *