تحقیق خلاقیت، بایدها و نبایدهای نظام تعلیم و تربیتخلاقیت، بایدها و نبایدهای نظام تعلیم و تربیت 300x225 - مقاله خلاقیت، بایدها و نبایدهای نظام تعلیم و تربیت

دانلود تحقیق خلاقیت، بایدها و نبایدهای نظام تعلیم و تربیت

در قالب Word و در ۲۲ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

دیدگاه‌های نظری در خلاقیت

ویژگی‌های افراد خلاق

تعلیم و تربیت پویا و خلاق

نتیجه‌گیری

فهرست منابع و مأخذ

مقدمه

یکی از مفاهیم مورد توجه دانشمندان علوم رفتاری و علوم تربیتی، به‌ویژه متخصصان روان‌سنجی، «خلاقیت» می‌باشد. خلاقیت در معنای لغوی، «آفریدن»، «آفرینندگی» و یا «قوه ابتکار» و «قدرت ایجاد آثار نو» است. (انوری، حسن، ۱۳۸۱:۲۸۰۶). با اینکه پژوهش‌های زیادی در زمینه خلاقیت انجام پذیرفته است، اما متخصصان و دانشمندان علوم تربیتی و علوم فناوری به تعریفی مشترک درباره خلاقیت دست نیافته‌اند.

مکاتب مختلف علوم رفتاری و تربیتی هر کدام بر پایه اندیشه‌های اساسی مکتب‌شان، تعریفی از خلاقیت را ارائه نموده‌اند. گیلفورد خلاقیت را «تفکّر واگرا در حل مسائل» دانسته است. (عابدی، جمال: ۱۳۷۲:۴۶) براون خلاقیت را این‌گونه تعریف می‌نماید: «ابتدا مقدماتی ایجاد می‌گردد، سپس معجزه‌ای رخ می‌دهد و عاقبت چیزی به اسم خلاقیت حاصل می‌گردد» (صبحی قراملکی، ۱۳۷۸:۱۹). در تعریف دیگری از خلاقیت آمده است که: «خلاقیت فرایندی است که منجر به تدوین یا تولید عقاید، ره‌یافته‌ها و یا محصولات تازه‌ای می‌شود که از اعتبار هنری و علمی برخوردار گردند» (خسرونژاد، ۱۳۷۴:۳۱۹). «جورج اف، نلر» معتقد است که خلاقیت شامل تولید ایده‌های جدید است. ایده‌هایی که به منظور حل مسائل مهم می‌توان به کار گرفت. (مسدد، ۱۳۶۹:۲۷).

امروزه هدف اصلی نظام تعلیم و تربیت را پرورش انسان‌های پویا و خلاق ذکر می‌کنند. آفرینش انسان‌هایی توانا برای انجام دادن کارهای نو، انسان‌هایی که کاشف، نوزا و نوآور باشند. این مسئله به ویژه با توجه به شرایط موجود در آستانه هزاره سوم، بیش‌تر قابل تعمق است؛ زیرا امروزه برای مقابله با مسائل فردی و اجتماعی پیچیده، به پرورش افرادی نیاز است که با اتکا به نیروی اراده و تعقل خویش، منطقی و خلاق اندیشیده و به جای وابستگی ناسالم و استفاده صرف از دستاوردهای اقتصادی- فرهنگی دیگران، مولّد دانش، فناوری، فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل، فعال و خلاق در عصر دانایی باشند.

0/5 (0 نظر)