پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی2 300x225 - پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

دانلود پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

در قالب Word و در ۲ صفحه، قابل ویرایش.

پرسشنامه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۲۰ سؤال بوده و هدف آن ارزیابی میزان استفاده افراد از شبکه های اجتماعی می‌باشد. طیف پاسخ‌دهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه‌ای می‌باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است.

معیار مورد سنجش:

ارزیابی میزان استفاده افراد از شبکه های اجتماعی

0/5 (0 نظر)