پروژه آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازی

[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پروژه آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازیپروژه آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازی

دانلود پروژه آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازی

در قالب Word و در ۱۱۱ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

۱-۱- آموزش الکترونیکی

۱-۱-۱- تعریف آموزش الکترونیکی

۱-۱-۲- ضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکی

۱-۲- مفاهیم پایه در آموزش الکترونیک

۱-۳-آموزش الکترونیکی در ایران

نمونه‌ها

جدول شماره ۱) نمونه‌ی فعالیت‌هایی که در زمینه E-Learning در دانشگاه‌های ایران انجام شده است:

۱-۴- مزایای آموزش الکترونیکی

جدول شماره ۲) نگاهی کوتاه بر مزایای آموزش الکترونیک

۱-۴-۱- مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه مدیر

۱-۴-۲- مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه استاد

۱-۴-۳- مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه تولیدکنندگان محتوای آموزشی

۱-۴-۴- مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه دانشجو

۱-۵- محدودیت‌های آموزش الکترونیکی

۱-۶- روش‌ها و ابزارهای آموزش الکترونیکی

۱-۶-۱- تلویزیون آموزشی

۱-۶-۲- ویدیو کنفرانس تعاملی

۱-۶-۳- آموزش مبتنی بر رایانه (Computer Based Training)

۱-۶-۴- آموزش مبتنی بر اینترنت و وب

آموزش مبتنی بر وب

۱-۷- انواع E-Learning:

۱) سیستم آموزشی سنکرون یا همزمان (Synchronous)

۲) سیستم آموزشی آسنکرون یا غیر همزمان (Asynchronous)

۳) سیستم‌های آموزشی نیمه حضوری

جدول شماره ۳) مزایا و معایب سیستم‌های آموزشی

۱-۸- سیستم‌های مدیریت در آموزش الکترونیکی (مدیریت آموزشی)

۱-۸-۱- تعریف سیستم مدیریت آموزشی

System) LMS (Learning Management

۱-۸-۲- سیستم مدیریت محتوا

کاربرد مدیریت محتوا

کاربرد تحویل محتوا

۱-۸-۲-۱- استاندارد در سیستم مدیریت محتوا

۱-۸-۲-۲- بسته‌های آموزشی قابل استفاده مجدد

RLO (Reusable Learning Objects)

۱-۸-۳- سیستم مدیریت محتوای یادگیری

Learning Content Management System (LCMS)

۱-۸-۴- سیستم‌های مدیریت آموزشی نوین

۱-۸-۵- انتخاب سیستم‌های مدیریت آموزشی

جدول شماره ۳) معیارها و سؤالاتی که می‌تواند به خریدارLMS کمک کند در جدول زیر آمده است:

۱-۸-۶- ابزارهای توسعه استراتژی مداوم آموزشی

۱-۸-۷- سیستم پشتیبانی عملکرد الکترونیکی

EPSS (Electronic Performance Support System)

۲-۱- استانداردسازی در آموزش الکترونیکی

۲-۱-۱- مفهوم استانداردسازی

۲-۱-۲- مشخصه یا Specification چیست؟

۲-۱-۳- نتایج پذیرفتن استانداردها:

۲-۱-۴- نتایج پذیرش استانداردها از دیدگاه افراد مختلف

۲-۱-۵- ضرورت استانداردسازی

۲-۱-۶- استانداردها چگونه ایجاد می‌شوند؟

شکل شماره ۱) شرکت‌های تولیدکننده استانداردها و استانداردهای به وجود آمده

۲-۱-۷- انواع استاندارد

۲-۲- استانداردهای مطرح در آموزش الکترونیک

۲-۲-۱- استاندارد SCORM

چرا SCORM ساخته شد؟

اجزای اصلی SCORM چیست؟

مدل تراکم داده چیست؟

شکل شماره ۲) استاندارد SCORM

شکل ۳) SCORM مخفف مدل مرجع شی محتوی قابل اشتراک است.

ورژن‌ها و ویرایش‌های SCORM

شکل ۴) ویرایش‌های و ورژن‌های مختلف SCORM

۳٫۱٫ SCORM

۲-۲-۲- استانداردهای متادیتا و Interoperability

مختصری درباره متادیتا یا فراداده یا ابرداده

شکل شماره ۵) متادیتا

استفاده از متادیتا در محیط آموزش الکترونیکی

طراحی متادیتا در یک سیستم آموزشی الکترونیکی

استانداردهای متادیتا و Interoperability

۲-۲-۳- استاندارد AICC

راهنمایی‌ها و توصیه‌نامه‌های AICC

گزارش‌ها و مقالات فنی AICC

اسناد کاری AICC

۲-۲-۴- استاندارد IEEE LTSC

شکل شماره ۶) استاندارد (IEEE LTSC)

گروه‌های کاری فعال در زمینه استانداردسازی IEEE

IEEE P1484.1 (گروه کاری مدل مرجع و ساختار)

 1. IEEE P1484 (گروه کاری مدل یادگیرنده)
 2. IEEE P1484 (گروه کاری واژه‌نامه فناوری آموزشی)
 3. IEEE P1484 (گروه کاری مرتب کردن دوره‌های تحصیلی)
 4. IEEE P1484 (گروه کاری مربوط به ارتباطات وسایل آموزشی و Agent ها)
 5. IEEE P148(گروه کاری زبان تبادل CBT)
 6. IEEE P148(گروه کاری آموزش تحت مدیریت رایانه‌ای)
 7. IEEE P1484(گروه کاری متادیتا و موضوعات آموزشی)
 8. IEEE P1484 (گروه مطالعاتی تعیین کننده سطح علمی فراگیران)

جدول شماره ۵) بررسی و مقایسه استانداردهای آموزش مجازی

۲-۳- برخی مؤسسات استانداردسازی

۲-۳-۱- موسسه IMS ((Instruction Management System

۲-۳-۲- موسسه ADLSCORM((Advanced Distributed Learning

شکل شماره ۷) موسسه ADLSCORM

۲-۳-۳- Dublin Core

شکل شماره ۸) موسسه Dublin Core

۲-۳-۴- ARIADNE (اتحادیه آموزش از راه دور و ایجاد مرجع و شبکه‌های توزیع برای اروپا)

۳-۱- پیاده‌سازی و عملیاتی کردن آموزش الکترونیکی

استراتژی پیاده‌سازی آموزش الکترونیکی

۳-۲- نیازهای قابل بررسی در آموزش الکترونیکی

١. نیازهای یادگیرنده

٢. نیازهای ایجاد آموزش الکترونیکی

٣. نیازهای توسعه آموزش الکترونیکی

۴. نیازهای ارائه آموزش الکترونیکی

۵. نیازهای سازمانی آموزش الکترونیکی

۳-۳- مراحل عملی تحقق آموزش الکترونیکی

۳-۴- مراحل پیاده‌سازی آموزش الکترونیکی

۳-۴-۱- آماده شدن برای آموزش الکترونیکی

۳-۴-۲- تعیین استراتژی

۳-۴-۳- معرفی و ارائه آموزشی الکترونیکی به همه افراد سازمان

۳_۴_۴_گسترش پیاده‌سازی سیستم به همه مؤسسات وابسته

۳-۴-۵- ارزیابی و گزارش کردن نتایج پیاده‌سازی سیستم

نتیجه‌گیری

جدول شماره ۲) نگاهی کوتاه بر مزایای آموزش الکترونیک

آموزش الکترونیک در ایران

جدول شماره ۱) نمونه‌ی فعالیت‌هایی که در زمینه E-Learning در دانشگاه‌های ایران انجام شده است:

نمونه‌ها و مزایا و معایب

نگرانی‌های آموزش مجازی

مراجع و منابع

چکیده

اینترنت و فضای مجازی  منابع شگفت‌انگیز آگاهی و دانش هستند. با تغییرات اساسی که در اثر رشد و گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی در عرصه‌های مختلف زندگی انسان‌ها رخ داده است، تعلیم و تربیت نیز از این قاعده‌ی تغییرات مستثنی نیست. در عصر ما دانش و فناوری با یکدیگر هم مسیر شده‌اند و نمی‌توان یکی از این دو را بدون دیگری به راحتی به دست آورد. فضای مجازی با منابع و امکانات شگفت و عظیمی که در زمینه علم و دانش در اختیار کاربرانش قرار می‌دهد و با ویژگی‌هایی چون بی‌زمانی و بی‌مکانی، تعاملی بودن  و… قابلیت‌های زیادی در زمینه آموزش و تعلیم و تربیت در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد.

اصطلاحاتی چون کلاس بدون دیوار، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازی  و … اشاره به نوع جدید و شاید غیر معمولی از آموزش الکترونیک  دارد که در مقابل آموزش سنتی  و معمول امروزه در حال جایگیری در سیستم‌های آموزشی کشورهای مختلف است. در آموزش سنتی به خاطر حضور فیزیکی در زمان و مکان، دانشجو، استاد و محتوا و منابع درسی،‏‏‏‏ مشارکت و تعاملی چهره به چهره با یکدیگر قرار دارند و ویژگی اصلی آموزش نیز همین تعاملات است که از طریق آن دانش و اطلاعات بین افراد رد و بدل می‌شود و به حجم و محتوای دانش اضافه می‌شود و یا در آن تغییراتی ایجاد می‌شود.

قوانین ارسال دیدگاه

 • دیدگاه‌های فینگلیش تأیید نخواهند شد.
 • دیدگاه‌های نامرتبط به مطلب تأیید نخواهند شد.
 • از درج دیدگاه‌های تکراری پرهیز نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروژه آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 5 = 25