توضیحات

مقاله ارتباط بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاهمقاله ارتباط بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه

فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: ۳۵
حجم فایل: ۱۰۶ کیلوبایت

دانلود مقاله ارتباط بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه

در قالب Word و در ۳۵ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

نمودار ۱- چارچوب مفهومی تحقیق

روش

جدول ۱- توزیع فراوانی کارکنان در جامعه و نمونه به تفکیک اداره کل

جدول ۲- توزیع فراوانی و درصدی سن و سابقه خدمت نمونه مورد مطالعه

یافته‌ها

جدول ۳- نتایج نرمال بودن توزیع متغیرها

جدول ۴- توصیف داده‌های مربوط به میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و مؤلفه‌های توانمندسازی کارکنان

جدول ۵- نتیجه آماره آزمون همبستگی پیرسون

جدول ۶- نتیجه آماره آزمون همبستگی اسپیرمن

بحث و نتیجه‌گیری

References

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه ارتباط بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه انجام گرفت. این تحقیق، از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه کارکنان حوزه ستادی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران و واحد تهران مرکز می‌باشند که تعداد آن‌ها در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مشتمل بر ۲۲۵ نفر بود. از بین افراد مذکور، با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه و با استفاده از فرمول کوکران، ۱۴۳ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها، پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ۱۵ سؤال و پایایی ۰/۹۲۵ و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان با ۳۵ سؤال و پایایی، ۰/۹۲۸ در طیف پنج گزینه‌ای لیکرت مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی و استنباطی همچون ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون از طریق نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با مؤلفه‌های توانمندسازی کارکنان شامل بهبود عملکرد، استقلال و آزادی کاری، احساس مسؤولیت تصمیم‌گیری، تنوع شغلی، خودکنترلی، توان و تمایل و رشد حرفه‌ای کارکنان، همبستگی معناداری وجود دارد و از بین ابعاد توانمندسازی، مؤلفه بهبود عملکرد کارکنان، بیشترین رابطه و مؤلفه خودکنترلی کارکنان، کمترین رابطه را با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات داشت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله ارتباط بین به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی کارکنان دانشگاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 2