۳۱ خرداد ۱۳۹۷

تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان

بررسی ها :

۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجانتحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان

فرمت فایل دانلودی: zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: ۲۲۷
حجم فایل: ۱۸٫۷ کیلوبایت
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان،

در قالب Word و در ۲۲۷ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
‌۱-۱ تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق
۱-۲ بیان سؤالات اصلی تحقیق
۱-۳ سابقه و ضرورت انجام تحقیق
۱-۴ فرضیه ها
۱-۵-هدف ها
۱-۶ کاربردهای متصور از تحقیق
هدف ها
۱-۷ مراجع استفاده کننده از نتیجه ی پایان نامه
۱-۸ روش انجام تحقیق
۱-۹ جامعه ی آماری و روش نمونه گیری
فصل دوم: مفاهیم نظری و ادبیات پژوهش
۲-۱ واژه شناسی
۲-۱-۱- هنر اسلامی
۲-۱-۲- معماری اسلامی
۲-۱-۳- معماری ایرانی
۲-۱-۴- معماری بومی
۲-۱-۵- خانه
۲-۱-۶- تابش بند
۲-۱-۷- پیمون
۲-۱-۸- سردر
۲-۱-۹- هشتی
۲-۱-۱۰-راه رو
۲-۱-۱۱- حیاط یا میان سرا
۲-۱-۱۲- اتاق
۲-۱-۱۲-۱- سه دری
۲-۱-۱۲-۲- پنج دری
۲-۱-۱۳- تالار
۲-۱-۱۴- آشپزخانه
۲-۱-۱۵-باره بند
۲- ۱-۱۶-ارسی
۲-۱-۱۷- سنتوری
۲-۱-۱۸-جام خانه
۲-۱-۱۹- معماری مسکونی قاجار (خانه های قدیمی)
۲-۱-۲۰- معماری بادگیر
۲-۱-۲۱-زیر زمین
۲-۱-۲۲-پایاب
۲-۱-۲۳-پشت بام
۲-۱-۲۴-ایوان
۲-۱-۲۵-کلاه فرنگی
۲-۱-۲۶-حوض خانه
۲-۱-۲۷-شاه نشین
۲-۱-۲۸-ازاره
۲-۱-۲۹-مقرنس
۲-۱-۳۰-رسمی بندی (کاربندی)
۲-۱-۳۱-آجرکاری
۲-۱-۳۲-کاشی کاری
۲-۱-۳۳-آیینه کاری
۲-۱-۳۴-گچ بری
۲-۱-۳۵-اسلیمی
۲-۱-۳۶-تزیینات گل و بته ای
۲-۱-۳۷-بناهای خشتی
۲-۱-۳۷-۱-بناهای خشتی مستقل و منفرد
۲-۱-۳۷-۲- بناهای خشتی زنده
۲-۱-۳۸-اصول معماری ایران
۲-۲ شناخت ویژگی های سیاسی-فرهنگی و معماری دوره ی قاجار
۲-۲-۱-پیشینه ی سیاسی دوره ی قاجار
۲-۲-۲-پیشینه ی فرهنگی و هنری دوره ی قاجار
۲-۲-۳-هنر و معماری دوره ی قاجار
۲-۲-۴-برخی از ویژگی های نقوش تزیینی هنر و معماری دوره ی قاجار
۲-۲-۵- ویژگی های کلان معماری
۲-۲-۶-تزیینات دوره ی قاجار
۲-۲-۷-بناهای مسکونی دوره ی قاجار
۲-۲-۸-تزیینات به کاررفته در خانه ها
۲-۲-۹-آثار و بناهای معماری عهد قاجار
۲-۲-۱۰-معماری دوره ی قاجار
۲-۲-۱۰-۱ عوامل بیرونی
۲-۲-۱۰-۲ عوامل داخلی
۲-۲-۱۱-معماری خیابانی
۲-۲-۱۲-معماری بناهای عمومی
۲-۳ جغرافیا و تاریخ استان کرمان
۲-۳-۱- موقعیت جغرافیایی استان کرمان
۲-۳-۲ وجه تسمیه و پیشینه ی تاریخی استان کرمان
۲-۴ جغرافیای شهرستان رفسنجان
۲-۴-۱ – موقعیت جغرافیایی و ویژگی های طبیعی شهرستان رفسنجان
۲-۴-۲- پیشینه ی تاریخی و وجه تسمیه ی شهرستان رفسنجان
۲-۴-۳-رفسنجان دردوره ی قاجار
۲-۴-۴- وضعیت سیاسی شهرستان رفسنجان
۲-۵ جغرافیا و تاریخ روستای قاسم آباد
۲-۵-۱-جغرافیای قاسم آباد
۲-۵-۲-تاریخ قاسم آباد
۲-۵-۳-شناخت بناها و بافت های باارزش احتمالی موجود در روستا
۲-۵-۴-بررسی چگونگی انواع مالکیت در روستا
۲-۵-۴-۱- مالکیت دولتی
۲-۵-۴-۲-مالکیت خصوصی
۲-۵-۴-۳- مالکیت وقفی
۲-۵-۵-معماری سنتی در قاسم آباد
۲-۵-۶-معماری سنتی رفسنجان
فصل سوم: شناخت، معرفی و تحلیل کلیات ساختار معماری خانه ی حاج آقاعلی
۳-۱ زندگی نامه ی حاج آقاعلی
۳-۱-۱ حاج آقا علی و داستان زندگی او
۳-۲ معماری خانه ی حاج آقا علی
۳-۲-۱ خانه ی حاج آقا علی
۳-۲-۲-شرحی بر معماری خانه ی حاج آقا علی
۳-۲-۲-۱-در ورودی
۳-۲-۲-۲-هشتی
۳-۲-۲-۳ ضلع شمالی (زمستان نشین)
۳-۲-۲-۴ ضلع جنوبی (تالار شاه نشین)
۳-۲-۲-۵-ضلع شرقی
۳-۲-۲-۶-ضلع غربی
۳-۲-۲-۷-بخش اندرونی
۳-۲-۲-۸-حوض خانه
۳-۲-۲-۹-سه دری
۳-۲-۲-۱۰-حیاط
۳-۲-۲-۱۱-آشپزخانه
۳-۲-۲-۱۲-فر آجری
۳-۲-۲-۱۳-سردخانه
۳-۲-۲-۱۴-برج دیدبانی
۳-۲-۲-۱۵-قنات
۳-۲-۲-۱۶-اصطبل
۳-۲-۲-۱۷-خانه ی کارگری (خانه ی مرضیه خانم)
۳-۲-۲-۱۸-حمام
۳-۲-۳-دوره بندی تاریخی بنا
۳-۲-۳-۱ مرحله ی اول
۳-۲-۳-۲ مرحله ی دوم
۳-۲-۳-۳ مرحله ی سوم
۳-۲-۴-مراحل ساخت اولیه ی بنا
فصل چهارم: شناخت، معرفی وتحلیل تزیینات خانه ی حاج آقاعلی
۴-۱-مقدمه
۴-۲-تجزیه وتحلیل نقوش گچ بری گیاهی – جانوری
۴-۲-۱-طاقچه های شاه نشین
۴-۲-۲-گچ بری سقف شاه نشین
۴-۲-۳-گچ بری حوض خانه
۴-۲-۴-گچ بری خلوت تاج خانم
۴-۲-۵-گچ بری طاق نمای خلوت تاج خانم
۴-۲-۶-گچ بری ستون خلوت تاج خانم
۴-۲-۷-گچ بری رف های ایوان خلوت تاج خانم
۴-۲-۸-گچ بری نمای خلوت تاج خانم
۴-۳-تجزیه وتحلیل نقوش گچ بری گیاهی- هندسی
۴-۳-۱-گچ بری نمای شرقی خلوت تاج خانم
۴-۳-۲-گچ بری اتاق تاج خانم
۴-۳-۳-گچ بری نمای شمالی خلوت تاج خانم
۴-۳-۴-گچ بری چراغ دان
۴-۳-۵-گچ بری سقف اتاق هفت دری
۴-۳-۶-گچ بری سقف ایوان خلوت تاج خانم
۴-۴-تجزیه وتحلیل نقوش هندسی
۴-۴-۱-کاربندی
۴-۴-۲-ابزار زنی
۴-۴-۳-قطاربندی
۴-۵-آجرکاری
۴-۵-۱-هنر آجرکاری دوره ی قاجاریه
۴-۵-۲-آجرکاری نمای جنوبی (شاه نشین)
۴-۵-۳-آجرکاری نمای شمالی (زمستان نشین)
۴-۵-۴-آجرکاری نمای شرقی (حوض خانه)
۴-۵-۵-آجرکاری های ازاره ی حیاط بیرونی
۴-۵-۶-آجرکاری های ازاره ی حوض خانه وخلوت تاج خانم
۴-۶-کاشی کاری
۴-۷- سنگ کاری
۴-۸-دروپنجره
۴-۸-۱-در
۴-۸-۲-پنجره
۴-۹-عناصرنمادین به کار رفته در تزیینات گچ بری خانه ی حاج آقاعلی
۴-۹-۱-نقوش گیاهی
۴-۹-۲-درخت سرو
۴-۹-۳-بته جقه
۴-۹-۴-گل
۴-۹-۴-۱-گل نیلوفر
۴-۹-۵-نقوش جانوری
۴-۹-۵-۱-ماهی
۴-۹-۵-۲-هدهد
۴-۹-۵-۳-خروس
۴-۹-۶-اشکال هندسی
۴-۹-۶-۱-دایره
۴-۹-۶-۲-لوزی
۴-۹-۶-۳-مثلث
۴-۹-۶-۴-کثیر الاضلاع
۴-۹-۷-تحلیل تزیینات خانه ی حاج آقاعلی بر اساس مبانی هنرهای تجسمی
۴-۹-۷-۱-نقطه
-۹-۷-۲-خط
۴-۹-۷-۳-حجم
۴-۹-۷-۴-بافت
۴-۹-۷-۵-کادر
۴-۹-۷-۵-۱-کادر مستطیل
۴-۹-۷-۵-۲-کادر دایره
۴-۱۰-تحلیل کیفیات بصری تزیینات خانه ی حاج آقاعلی
۴-۱۰-۱-ریتم
۴-۱۰-۲-تعادل
فصل پنجم: نتیجه گیری، ارائه ی پیشنهادات و منابع
نتیجه گیری
۵-۱-مقدمه
۵-۲-بحث ونتیجه گیری
۵-۳-آزمون فرضیات
۵-۵-پیشنهادات
۵-۶-واژه نامه ی اصطلاحات هنر و معماری سنتی
منابع تصاویر، طرح ها و نقشه ها
منابع و مآخذ
کتاب ها
پایان نامه ها
مقالات
سایت ها

چکیده
بنای خانه ی حاج آقا علی در قاسم آباد رفسنجان واقع گردیده که از نظر معماری دارای اهمیتی به سزا است. قدمت آن حدود ۱۸۰ سال است و برای ساخت آن از عناصر و مصالح بومی که به مقتضای زمان در مناطق کویری موجود بوده، استفاده گردیده است. نحوه ی قرار گیری هر بخش از ساختمان نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب و هوا در نظر گرفته شده است. در این پژوهش سعی گردیده، تا ضمن معرفی خانه ی حاج آقاعلی، تزیینات آن به ویژه نقوش گچ بری، آجرکاری و… نیزمورد بررسی قرار گیرد. این بررسی شامل: مواد و مصالح (گچ)، نوع نقوش (گل، گلدان و طرح های اسلیمی، هندسی و جانوری)، تناسب و اندازه در اشکال، کادربندی، تأثیر گرفتن از دوران متعدد، مقایسه با گچ بری های زمان ها و مکان های دیگر، نگاه فرهنگی و باور اعتقادی به نوع نقوش، رنگ بندی، نوع اشکال هندسی و مفاهیم آن ها که همراه با مدارک و مستندات تصویری مربوطه می باشد. دراین پژوهش با استفاده ازروش توصیفی – تحلیلی و بر پایه ی مطالعات میدانی از طریق مشاهده و عکاسی از بنای موردنظر، مصاحبه با استادان و کارشناسان این حیطه و بازدیدهای مکرر و مشاهده ی نمونه ها و استفاده از اسناد کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.
از آن جایی که در زمینه ی تزیینات این بنا، تحقیق جامعی صورت نگرفته است؛ این پژوهش می تواند ضمن معرفی ویژگی ها و مفاهیم زیبایی شناسانه، راه گشای طراحی های نوین، برای نسل جوان باشد.

تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان
5 (100%) 1 امتیاز
اشتراک‌گذاری

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحقیق مطالعه و معرفی آثار تاریخی و هنری دوره قاجار در شهرستان رفسنجان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


از سال 94 با وردپرس آشنا شدم. علاقه‌مند به سئو/طراحی سایت/وردپرس/فعالیت در زمینه بازاریابی؛ خوشحال می‌شم تجربیاتم رو در اینجا با شما به اشتراک بگذارم.
راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) کانال تلگرام فورفایل