مقاله روان‌سنجی فرم‌های کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندانروان‌سنجی فرم‌های کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان 300x225 - مقاله روان‌سنجی فرم‌های کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان

دانلود مقاله روان‌سنجی فرم‌های کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان

در قالب Word و در 39 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

هدف

روش بررسی

یافته‌ها

بحث و نتیجه‌گیری

Abstract

مقدمه

روش بررسی

یافته‌ها

جدول 1- مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش (100 = n)

جدول 2: شاخص‌های توصیفی مربوط به وضعیت پاسخگویی به هر یک از سؤالات موجود در نسخه شاه فرم‌های کوتاه پرسشنامه بارتل (100 = n)

جدول 3: ضریب توافق بین افراد ارزیاب در ارتباط با هریک از سؤالات موجود در نسخه شاه فرم‌های کوتاه پرسشنامه بارتل

جدول 4: ضریب همبستگی هریک از سؤالات فرم‌های کوتاه پرسشنامه بارتل با نمره کل مقیاس مربوطه

بحث و نتیجه‌گیری

جدول 5- توزیع فراوانی واحدهای مورد بررسی بر حسب نمره اخذ شده از هر یک از فرم‌های کوتاه بارتل به تفکیک گروه‌های سنی

منابع

چکیده

هدف

ارزیابی مداوم سطح توانمندی سالمندان مقیم خانه سالمندان در انجام عملکرد روزمره ضروری است. به نظر می‌رسد یکی از ویژگی‌های مهم ابزارهای مناسب، فرم‌های کوتاه پرسشنامه می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه 3، 4 و 5 سؤالی مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان طراحی شده است.

روش بررسی

پس از ترجمه ابزارها، نمونه‌ها به صورت سرشماری در مرکز سالمندان گلابچی کاشان در سال 1386 انتخاب شدند (100 = n). داده‌ها به وسیله مشاهده و مصاحبه جمع‌آوری گردید. ضریب توافق بین افراد ارزیاب بررسی شد. پایایی پرسشنامه‌ها با استفاده از شیوه ثبات داخلی تعیین گردید. جهت تعیین روایی ابزارها از شیوه روایی همزمان و مقایسه گروه‌های شناخته شده، استفاده شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی درون طبقه‌ای (ICC)، کاپا، آلفای کرونباخ و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

ضریب توافق بین افراد ارزیاب در ارتباط با هر یک از گویه ها در کلیه ابزارهای مورد بررسی در حد خوب گزارش شد (0/61 ˃ کاپا)؛ ICC در ارتباط با کل هر یک از مقیاسها بیش از 0/9 بود. ضریب ثبات داخلی ابزارهای مورد نظر 0/93-0/83 محاسبه شد. روش همبستگی هر سؤال با نمره کل  نیز کلیه فرم‌های کوتاه را پایا تشخیص داد. اعتبار همزمان آن‌ها بانسخه فارسی OBI تأیید شد (0/98 = r، 0/0001 ˂p)؛ مقایسه گروه‌های شناخته شده نیز روایی ابزارها را مسجل ساخت (0/0001 ˂p).

بحث و نتیجه‌گیری

ترجمه فارسی فرم‌های کوتاه 3، 4 و 5 سؤالی پرسشنامه بارتل جهت سنجش ناتوانی در عملکرد روزانه در سالمندان مقیم خانه سالمندان گلابچی کاشان ابزاری روا و پایا می‌باشند.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله روان‌سنجی فرم‌های کوتاه مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.