پروژه حسابداری صنعتی بهای تمام شدهحسابداری صنعتی بهای تمام شده 300x160 - پروژه حسابداری صنعتی بهای تمام شده

دانلود پروژه حسابداری صنعتی بهای تمام شده

در قالب Word و در ۱۵۹ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

وظایف حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) چیست؟

کاربرد حسابداری بهای تمام شده چیست؟

آشنایی با مفاهیم، تعاریف و اصطلاحات موجود در گزارشات حسابداری صنعتی

منظور از هزینه‌یابی و دایره هزینه‌یابی چیست؟

کالای ساخته شده چیست؟

کالای در جریان ساخت چیست؟

منظور از تولید چیست؟

اجزاء و عوامل بهای تمام شده کدام است؟

بهای اولیه

بهای تبدیل

مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده در مؤسسات تولیدی

فهرست حساب‌ها در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی

ارتباط بین حساب‌های مالی و حساب‌های صنعتی

سیستم اطلاعات حسابداری صنعتی، فهرست حساب‌ها، گردش حساب‌های صنعتی و دفاتر کارخانه

گزارش‌های حسابداری صنعتی و روش تهیه آن‌ها

انواع گزارش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی کدامند و توسط چه واحدهایی تهیه می‌شوند؟

گزارش‌های برون‌سازمانی در مؤسسات تولیدی

گزارش‌های درون‌سازمانی در مؤسسات تولیدی

مثال (پروژه)

حل پروژه

هزینه‌یابی چیست و چند نوع می‌باشد؟

نکات قابل توجه انجام محاسبات تخصیص هزینه‌های دایره در گزارش هزینه تولید

طبقه‌بندی هزینه‌ها چگونه است؟

۱- منظور از طبقه‌بندی طبیعی هزینه‌ها چیست؟

۲- منظور از طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط آن‌ها با تولید محصول چیست؟

طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط آن‌ها با تغییر حجم و تعداد تولید

منظور از طبقه‌بندی هزینه‌ها بر اساس ارتباط آن‌ها با تغییر حجم و تعداد تولید چیست؟

وظیفه دایره برنامه‌ریزی تولید چیست؟

وظیفه دایره ثبت اوقات کار چیست و تفاوت کاری اوقات کار با کارت حضور و غیاب چیست؟

وظیفه دایره حسابداری حقوق و دستمزد چیست؟

وظیفه دایره حسابداری بهای تمام شده چیست؟

حقوق یا مزد مبنا (پایه) چیست؟

اضافه‌کاری چیست و چه شرایطی دارد؟

منظور از شب‌کاری و نوبت‌کاری چیست؟

کار مختلط

کار نوبتی

تعطیلات و مرخصی‌ها

عیدی و پاداش

فوق‌العاده مأموریت

روش‌های کنترلی و محاسبه عناصر حقوق و مزایا نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی

منظور از تسهیم مستقیم سربار در حسابداری صنعتی چیست؟

منظور از تسهیم هزینه سربار بر اساس مبنای مناسب چیست؟

مراحل تسهیم ثانویه چگونه است؟

روش‌های تسهیم ثانویه کدام است؟

۱- روش مستقیم تسهیم ثانویه چگونه است؟

۲- روش تسهیم ثانویه به صورت یک‌طرفه چگونه است؟

۳- روش تسهیم ثانویه دو طرفه (روش ریاضی تسهیم) چگونه است؟

منظور از دوایر خدماتی مستقل چیست و روش تسهیم ثانویه یک طرفه عملاً به چه صورتی انجام می‌پذیرد؟

گروه‌های هزینه سربار در حسابداری صنعتی کدامند؟

ارتباط هزینه‌های سربار با مراکز هزینه و تسهیم هزینه سربار

مرکز هزینه چیست و منظور از دوایر خدماتی و تولیدی چیست؟

روش حسابداری سربار چگونه است و جذب سربار به چه شکل در حساب‌ها ثبت می‌گردد؟

منظور از اضافه یا کسر جذب سربار چیست؟

هزینه‌های سربار در حسابداری صنعتی و تولید

در تولید، هزینه‌های سربار چه زمان شناسایی می‌گردند؟

سربار پیش‌بینی‌شده چیست و جذب سربار یعنی چه؟

علل پیش‌بینی و برآورد سربار چیست؟

۱- چرا اختلاف بین مقدار تولید واقعی با تولید برنامه‌ریزی شده موجب پیش‌بینی سربار می‌شود؟

۲- چرا مبلغ واقعی بعضی از هزینه‌های سربار مشخص نمی‌باشد و منجر به پیش‌بینی سربار می‌گردد؟

۳- چگونه پیش‌بینی سربار زمینه مناسبی را برای مقایسه ایجاد می‌کند؟

منظور از سربار واقعی چیست؟

هزینه‌های سربار چگونه طبقه‌بندی می‌شوند؟

روش حسابداری مؤسساتی که از روش هزینه‌یابی سفارش کار استفاده می‌کنند چگونه است؟

روش هزینه‌یابی سفارش کار چگونه است؟

کارت سفارش چیست و چگونه تکمیل می‌شود؟

روش حسابداری در هزینه‌یابی مرحله‌ای

گزارش هزینه تولید و تعیین بهای تمام شده، در هزینه‌یابی مرحله‌ای چگونه تهیه می‌شود؟

نکات قابل توجه

منظور از معادل آحاد تکمیل شده چیست؟

معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد

معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ دستمزد و سربار

چگونه از معادل آحاد تکمیل شده در تهیه جدول گزارش هزینه تولید استفاده می‌شود؟

هزینه‌یابی مرحله‌ای و جریان گردش محصول

جریان گردش محصول در مؤسسات تولیدی چگونه می‌باشد؟

۱- گردش متوالی محصول یعنی چه؟

۲- گردش موازی محصول یعنی چه؟

۳- گردش انتخابی محصول یعنی چه؟

دایره حسابداری حقوق و دستمزد چگونه عمل می‌نماید؟

لیست حقوق و دستمزد چیست و از آن چه استفاده‌ای می‌شود؟

فوق‌العاده اضافه‌کاری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

فوق‌العاده نوبت‌کاری چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

ثبت عیدی و پاداش در حسابداری مؤسسات تولیدی چگونه می‌باشد؟

مرخصی استحقاقی چیست و در مؤسسات تولیدی با آن چگونه برخورد می‌شود؟

منظور از کسورات چیست؟

منظور از کسورات صندوق اجرا (اجرائیات) چیست؟

منظور از کسر توافقی چیست؟

حق بیمه‌های اجتماعی چیست و منظور از بیمه سهم کارگر به عنوان کسور چیست؟

ضایعات چیست و انواع آن کدام است؟

ضایعات عادی و غیرعادی چیست؟

ضایعات عادی

ضایعات غیرعادی

سیستم تهیه مواد اولیه در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی

مواد اولیه

۱- مدیریت تهیه و کنترل مواد

۲- تهیه و خرید مواد اولیه

دایره خرید (تدارکات) چگونه فعالیت می‌کند؟

دایره کنترل کیفیت و بازرسی چگونه عمل می‌کند؟

وظیفه انبار چیست و چگونه عمل می‌کند؟

زمان سفارش مواد و حد تجدید سفارش

حد تجدید سفارش مواد و کالا یعنی چه؟

حداقل موجودی مواد یعنی چه؟

باصرفه‌ترین مقدار سفارش

روش ثبت و حسابداری مواد مصرفی

روش حسابداری مواد

ثبت خرید مواد در حساب‌ها چگونه است؟

برگشت مواد خریداری شده به فروشنده در حساب‌ها چگونه ثبت خواهد شد؟

ارسال (صدور) مواد از انبار به خط تولید چگونه در حساب‌ها ثبت می‌شود؟

برگشت مواد از خط تولید به انبار چگونه در حساب‌ها ثبت می‌شود؟

منظور از کسری و اضافات مواد انبار چیست؟

ارزیابی موجودی مواد و روش‌های قیمت‌گذاری مواد صادره از انبار

نحوه ارسال مواد به روش اولین صادره از اولین وارده (Fifo) چگونه می‌باشد؟

برگشت مواد به فروشنده و یا برگشت مواد از خط تولید به انبار به روش Fifo

نحوه ارسال مواد به روش اولین صادره از آخرین وارده Lifo چگونه می‌باشد؟

برگشت مواد به فروشنده و یا برگشت مواد به انبار به روش Lifo

نحوه ارسال مواد به روش میانگین (Average) چگونه می‌باشد؟

برگشت مواد به فروشنده و یا برگشت مواد از خط تولید به انبار به روش میانگین

روش‌های پرداخت دستمزد در مؤسسات تولیدی و طرح‌های تشویقی

طرح تشویق باید دارای چه شرایطی باشد؟

فواید استفاده از طرح‌های تشویقی چیست؟

انواع طرح‌های تشویقی دستمزد کدامند؟

طرح تشویقی پارچه کاری یعنی چه و چگونه محاسبه می‌شود؟

طرح تشویق پاداش صددرصد

طرح تشویق پاداش دسته‌جمعی

سهیم کردن کارگران در سود

مالیات حقوق و دستمزد چیست؟

کنترل حقوق و دستمزد

دستمزد چیست و منظور از دستمزد مستقیم و غیرمستقیم چیست؟

اجزا و عناصر سیستم حقوق و دستمزد در مؤسسات تولیدی کدام است؟

وظیفه دایره کارگزینی چیست؟

وظیفه دایره زمان‌سنجی چیست و منظور از زمان استاندارد و زمان عادی و انجام کار چیست؟

پروژه حسابداری صنعتی بهای تمام شده

منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) چیست؟

حسابداری صنعتی شاخه‌ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی راه‌های تولید روش‌های تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می‌کند.

اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟

در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می‌باشد تا مدیران را در برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیت‌ها، یاری نماید.

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می‌کند و کنترل خود را بر روی هزینه‌های مواد، دستمزد و سایر هزینه‌های تولید اعمال می‌کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم‌گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم‌گیری‌ها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروژه حسابداری صنعتی بهای تمام شده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.