مقاله بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنانبررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان 300x225 - مقاله بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

دانلود مقاله بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان

در قالب Word و در ۵۵ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

سوالات تحقیق

اهداف

هدف اصلی

اهداف فرعی

اهداف کاربردی

پیشینه پژوهش

مدل نظری تحقیق

روش تحقیق

الف) روش تحقیق برحسب هدف

ب) روش تحقیق برحسب نحوه گردآوری داده‌ها

ج) روش تحقیق برحسب نحوه اجرا

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری

ویژگی فنی ابزار تحقیق (پایایی و روایی)

یافته‌های پژوهش

جنسیت

وضعیت تأهل

سابقه خدمت

سطح تحصیلات

وضعیت استخدامی

وضعیت سنی

یافته‌های استنباطی پژوهش

فرضیه اصلی

۲-۳-۴- فرضیه‌ی فرعی اول

۳-۳-۴- فرضیه‌ی فرعی دوم

۳-۳-۴- فرضیه‌ی فرعی سوم

۴-۴- سؤالات تحقیق ( یافته‌های جانبی)

۱-۴-۴- آیا بین تعهد سازمانی کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری وجود دارد؟

۲-۴-۴- آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با سطح تحصیلات متفاوت تفاوت معناداری وجود دارد؟

۳-۴-۴- آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با سابقه خدمت متفاوت تفاوت معناداری وجود دارد؟

۴-۴-۴- آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با گروه سنی متفاوت تفاوت معناداری وجود دارد؟

۵-۴-۴-آیا بین تعهد سازمانی کارکنان با وضعیت استخدامی متفاوت تفاوت معناداری وجود دارد؟

۶-۴-۴- اهمیت ابعاد تعهد را با استفاده از میانگین رتبه چگونه است؟

مرور فرضیات تحقیق

نتایج حاصل از فرضیات

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی

Abstract

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کرمان است. این تحقیق کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می‌باشد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه تعهد سازمانی و سیستم حقوق و دستمزد و مزایا در سازمان استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (شامل آزمون همبستگی پیرسون رگرسیون آزمون فریدمن) استفاده شد.

جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای کرمان بود که جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم به تعداد (۱۹۶) نفر، از فرمول کوکران استفاده گردید.

نتایج پژوهش حاکی از پذیرش فرضیه‌های پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان (تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری) است. اما در پاسخ به سؤالات پژوهش تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان با سابقه خدمت متفاوت مشاهده شد. تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان با سطح تحصیلات، گروه سنی و وضعیت استخدامی، جنسیت متفاوت مشاهده نشد.

0/5 (0 نظر)

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مقاله بررسی تأثیر حقوق و دستمزد بر تعهد کارکنان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.